Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Inzile Elektronikproduktion | 10 december 2020

Komponentbristen fortsatt bromskloss för Inzile

Förseningar i komponentleveranser har gjort att den svenska elfordonstillverkarens produktionsvolym för 2020 begränsas.

Den rådande pandemin orsakade inledningsvis förseningar i leveranser av nödvändiga komponenter för Västerviksbolaget. Under senare tid har även kvalitetsproblem hos en underleverantör spelat in, lyder ett pressmeddelande. ”Vi har vidtagit åtgärder för att säkerställa komponentförsörjningen och vår förhoppning är att den ska fungera mer normalt framöver. Produktionslinan fungerar väl och Inzile förutser att totalt 50 fordon kommer att färdigproduceras i år, jämfört med som kommunicerades den 24 september, 120 fordon,” fortsätter pressmeddelandet. Inzile skriver att man räknar med att successivt öka produktionstakten till fyra fordon per dag under andra halvåret 2021, förutsatt att komponentleveranserna normaliseras. Enligt bolaget utvärderas ellastbilen Pro4 för närvarande av ett flertal privata företag och ett antal kommuner. Försäljningspotentialen för nästa år bedöms vara god.
Annons
Annons
2022-09-22 11:51 V20.8.32-2