Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Westermo Network Technologies Elektronikproduktion | 10 december 2020

Kvalitetskultur får Westermo att gå som tåget

Ett litet företag men en stor spelare på den globala marknaden. Så har Westermo Network Technologies beskrivits åtskilliga gånger. Enligt Jenny Sjödahl, vd på företaget med huvudkontor i Västerås och fabrik i Stora Sundby, ligger ett kompromisslöst fokus på kvalitet och robusthet till grund för framgångarna.

Ett företag som är lätt att känna starkt för. Så löd orden från Westermo Network Technologies tidigare vd, Lars-Ola Lundkvist, i en intervju för sju år sedan. Jenny Sjödahl, efterträdare till posten sedan tre år tillbaka, är av samma mening. – Jag tror att det är lätt att tycka om för att det är genuint. Vi har en tydlig profil som vi står för, en tydlig inriktning och alla är på samma våglängd för att nå målen vi har satt upp, säger Jenny till Evertiq över telefontråden. Och det har gått bra för företaget. Siffrorna i rapporterna – både innan och under pandemin – inger känslan av att Westermo är Beijer-gruppens starkaste kort. Både i mer normala tillstånd, och när det blåser ordentligt runt om i världen. – Vi är duktiga på det vi gör, och har lyckats bra på marknaderna inom vår nisch, fortsätter Jenny. Från det lilla samhället Stora Sundby, beläget en knapp timme utanför Eskilstunas kärna, tillverkar man nätverkslösningar i form av industriella switchar, routrar och modem. Produkterna görs i små serier och har i regel livscykler på mellan 15 till 20 år. Historiskt sett har de varit starkt kopplade till tågbranschen, bland annat via samarbetet med transportjätten Bombardier. – Samarbetet med Bombardier är själva grunden i vår satsning på tågnätverk och har dels lett till att vi vidareutvecklar utrustningen som återfinns ombord, men också att vi satsar på trackside i form av tågrelaterad infrastruktur, eldistribution och kringliggande system, till exempel för övergångar och biljettsystem. Där har vi genomfört betydande investeringar och certifieringar, berättar Jenny. Tekniken är även vanligt förekommande på marknader så som energi, olja, gas och vatten. De är tuffa branscher, allihop, och ställer i sin tur höga krav på utrustningen. – Vi har en stark företagskultur där vi ska stå för kvalitet och robusthet, och det är något vi arbetar med hela tiden, säger Jenny och berättar att den nuvarande ration på återkallade produkter ligger stadigt på 0,25 procent. Att rekrytera till en kvalitetsinriktad verksamhet som denna är inte en omöjlighet, men en utmaning, berättar vd:n. – Det fungerar helt okej men ibland är det svårt att hitta operatörer med den rätta kompetensen. Vi försöker blanda unga med personer med mer erfarenhet och har inlett ett samarbete med ett program inriktat på produktionsteknik och digitalisering på Mälardalens högskola, säger Jenny. Rörande produktionen i Stora Sundby berättar Jenny att man har upplevt vissa, men inga betydande, störningar när det kommer till tillgängligheten av komponenter. Läget har på senare tid rättat till sig, som framgick i Beijer-gruppens senaste delårsrapport, där man upplevde att botten passerats. Under samma period invigde Westermo en tillbyggnad till produktionsanläggningen i Stora Sundby som ger utrymme att ytterligare öka tillverkningskapaciteten framöver. Anläggningen har en yta på cirkaa 3’000 kvadratmeter, men har nu fått ytterligare 400 till förfogande. – Vi har investerat i en rejäl tillbyggnad av vår produktionsanläggning för att vara förberedda för framtida tillväxt. Den nya ytan har god takhöjd, och utbyggnaden innbär att vi utökar kapaciteten samtidigt som lagerutrymmet blir mer optimalt. Det skapar i sin tur ett bättre produktionsflöde och förbättrad hantering av inkommande material, säger Jenny. Jenny anslöt till Westermo i augusti 2016 som Vice President Sales efter 18 år hos ABB i Sverige och Singapore, där hon axlade ett flertal positioner inom försäljning, marknadsföring och olika ledande befattningar. Drygt ett år senare klättrade hon upp till vd-posten, med siktet klart på vad som behövde göras. – Det rådde vissa oklarheter vad vi skulle satsa och fokusera på, kombinerat med att produktionen inte riktigt hängde med försäljningen på marknaden. Vi har egen produktion, är duktiga och har en stor potential, men vi behövde göra anpassningar och prioritera rätt saker. Det ledde i sin tur till att en ny strategi presenterades under våren 2018 där vi, förutom vår tidigare satsning på tågbranschen, lade till kraftdistribution och järnvägsinfrastruktur som fokussegment för tillväxt framåt. Vi har också moderniserat företaget, bland annat avseende vår look-and-feel på webben, i våra digitala kanaler, genom uppdatering av vår logotyp och it-infrastruktur för att ge ett mer professionellt intryck. Nu är vi bättre positionerade för framtiden och satsar på att fortsätta vår tillväxtresa när effekten av pandemin klingar av, avslutar Jenny.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-1