Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson Teknik | 11 december 2020

Ericsson i patentbråk med Samsung - risk för höga kostnader

Den svenska telekomjätten vidtar rättsliga åtgärder i USA mot Samsung för bristande efterlevnad av FRAND-åtaganden.

Ericsson meddelar att bolaget lämnat in en stämningsansökan i US District Court for the Eastern District of Texas mot Samsung. Ericsson menar att det Sydkoreanska bolaget brutit mot sina åtaganden att förhandla i god tro och att licensiera patent på FRAND-villkor (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory). Ericsson begär i målet att domstolen ska fastställa att Ericsson har uppfyllt sina motsvarande åtaganden. Förhandlingar om flera förnyelser av licenser kan komma att försena royaltyintäkterna om förhandlingarna fortsätter efter att ett befintligt avtal löpt ut och övergår till en olicensierad period. Samtidigt gör det svenska bolaget klart att de nuvarande geopolitiska förhållandena påverkar försäljningsvolymerna av mobiltelefoner, liksom övergången från 4G- till 5G-mobiltelefoner. Detta i kombination med försenade royalty-betalningar från olicensierade perioder och potentiella tvistekostnader, kan påverka Ericssons rörelseresultat med SEK 1 – 1,5 miljarder per kvartal på årsbasis med början under första kvartalet 2021. Den faktiska finansiella påverkan kommer dock att bero på tidpunkt för ingående av nya avtal och på avtalsvillkoren.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-2