Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Allgon
Elektronikproduktion |

Latour vill köpa Allgon

Latour Industries uppger att man har lagt ett uppköpsbud på det svenska radiostyrningsbolaget Allgon, vars styrelse enhälligt rekommenderat aktieägarna att acceptera.

Latour Industries erbjuder 10,75 kronor kontant per B-aktie i Allgon, vilket motsvarar ett totalt värde av budet om cirka 604 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande. Allgons styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Latour Industries offentliga uppköpsbud. Verdane Capital VI K/S, Verdane Capital VI B K/S, Tibia Konsult AB, Bertil Görling och Akei AB, som tillsammans innehar cirka 49,3 procent av aktierna och rösterna i Allgon, har åtagit sig att acceptera budet på vissa villkor. – Vi har följt marknaden för industriell radiostyrning och vi betraktar Allgon och dess dotterbolag som väl positionerade inom en fragmenterad och växande marknad. Tillväxten drivs av en globalt ökande efterfråga på säker och tillförlitlig radiostyrning inom många industriverksamheter. Vi ser även ytterligare möjligheter i en konsolidering på marknaden. Latour Industries stödjer den strategiska agenda som företaget har initierat och ser fram emot att arbeta tillsammans med ledningen mot de strategiska målen, säger Latours vd, Björn Lenander, i pressmeddelandet. Budet är villkorat att Latour Industries blir ägare till aktier motsvarande mer än 90 procent av det totala antalet utestående aktier i Allgon. Acceptperioden pågår mellan den 14 december 2020 och 22 januari 2021. Allgon har cirka 350 anställda i 19 länder och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-2