Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ivisys Elektronikproduktion | 15 december 2020

Athanases bud på Ivisys för lågt

Efter att investmentbolaget Athanase tidigare erbjudit 3,04 kronor kontant för varje aktie i kvalitetsinspektionsföretaget har en ny tänkbar värderingsnivå lagts fram.

Erbjudandet om 3,04 kronor per aktie värderade Ivisys till 62,6 miljoner kronor. Något som fick Ivisys att vända sig till sina långsiktiga aktieägare med rekommendationen att inte acceptera budet, vilket framgår av ett pressmeddelande daterat den 30 november Bakgrunden till detta är att Athanase-fonderna förvärvat nya aktier genom konvertering av konvertibler. Gränsen för budplikt har därigenom passerats, vilket framgår i ett tidigare pressmeddelande. Invisys meddelar nu idag, den 15 december, att styrelsen inhämtat ett värderingsutlåtande, en så kallad “fairness opinion”, avseende aktierna i Ivisys från AG Equity Research AB. I utlåtandet framgår en tänkbar värderingsnivå av Ivisys på omkring 78,1 miljoner kronor (3,76 kronor per aktie), utifrån en treårsprognos, från vilket en nuvärdesberäkning tillämpats. “Styrelsen anser att Ivisys verkar på en marknad som gynnas av starka trender såsom robotisering och automation i kombination med ständigt ökande kvalitetskrav inom tillverkningsindustrin. Ivisys har redan idag en namnkunnig kundbas och adresserar en mycket stor slutmarknad. 2020 har präglats av den pågående pandemin. Ett bolag som Ivisys som befinner sig i en utvecklingsfas har drabbats extra hårt då affärsutveckling kraftigt begränsats pga. rese- och mötesrestriktioner,” skriver bolaget i pressmeddelandet. Samtidigt gör styrelsen bedömningen att 2021 kommer vara ett år då Ivisys kommer öka framdriften i pågående projekt samt skapa betydligt fler affärsmöjligheter i takt med att världen återgår till normalitet. “Ivisys har dessutom ny vd och två nya volymprodukter på väg till marknaden. Styrelsen anser därmed att bolagets framtida potential inte återspeglas genom erbjudandet,” fortsätter pressmeddelandet.
Annons
Annons
2022-09-22 11:51 V20.8.32-1