Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Totum Labs / Qamcom (montage)
Komponenter |

Qamcom investerar i amerikansk IoT för satelliter

Göteborgsföretaget Qamcom är en av deltagarna i en finansieringsrunda som tillför Totum Labs 13 miljoner dollar. Gemensamt för samtliga är att de är övertygade om att amerikanernas teknologi kan utgöra ett så kallat disruptivt alternativ till nuvarande lösningar för globala uppkopplingar för IoT och positionering.

Som ny ”strategisk investerare” i San Diego-företaget har Qamcom sällskap av bland andra Qualcomms medgrundare, Andrew Viterbi. Det framgår av ett pressmeddelande. Finansieringsrundan (serie A) gör att Totum Labs fram till i dag har samlat in totalt 15,5 miljoner dollar. Pengar som ska användas för att kommersialisera företagets patenterade SoC-teknologi för satellitkommunikation, DMSS (Doppler Multichannel Spread Spectrum). Totum Labs hävdar att teknologin är den första, riktiga kostnadseffektiva lösningen för företag i behov av konnektivitet och positionering med låg energiförbrukning och hög täckningsgrad (LPWA), även i karga landskap. Företagets grundare och vd, Ted Myers, förklarade i en podcast i slutet på oktober att det kan röra sig om korta, lågfrekventa meddelanden om var exempelvis boskap, resebagage eller uthyrda verktyg befinner sig. En fördel med lösningen, enligt vd:n, är att teknologin heller inte är knuten till utomhusbruk, utan kan även få lika bra täckning inomhus. Myers säger att det inte finns anledning att investera i traditionella antenner, master och satelliter för tjänster av det här slaget. Han menar att kiselteknologin i dag är så pass avancerad och billig att den, tillsammans med små kubsatelliter, kan klara av samma uppgift och samtidigt sänka prisnivån dramatiskt jämfört med mobila teknologier, så som 5G och LoRa, samt GPS och GNSS. Planen är att skicka upp en första satellit under nästa år, följt av full utbyggnad i form av en konstellation satelliter året efter. Qamcoms vd, Johan Lassing, tror att Totum Labs kan få en stor genomslagskraft och utmana nuvarande teknologier. – Totum Labs har tagit fram en enkel metod för att snabbt få reda på olika sakers tillstånd utan behovet av nätverksinfrastruktur, vilket andra nätverk som exempelvis LoRa och 5G är beroende av. När väl täckningen kommer upp på global nivå kommer man kunna se en brutal kostnadseffektivitet. Samtidigt ser vi att detta kommer öka transparensen i leveranskedjorna, och att det kan vara applicerbart även när det kommer till aspekter som klimat och luftkvalitet, säger Johan till Evertiq. Vad är vinningen för Qamcom i detta? – Vi inleder i och med detta ett strategiskt samarbete med Totum vilket vi ser som en möjlighet för oss att vara delaktiga i att utveckla ett globalt ekosystem som kan visa sig erbjuda nya möjligheter inom ett stort antal applikationsområden. Vi vill med detta visa att vi är seriösa inom IoT, är villiga att arbeta med andra bolag och vill positionera oss strategiskt inom kommunikation, signalbehandling, sensorer och konnektivitet, avslutar Johan Lassing.

Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1