Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smoltek Elektronikproduktion | 21 december 2020

Utvärderingen av Smolteks teknologi förlängs ytterligare

Det Svenska nanoteknikföretaget meddelar att det avtal som tecknats med en kondensatortillverkare för teknisk och kommersiell utvärdering av bolagets CNF-MIM-teknik har förlängts ytterligare, till 31 december.

Samtidigt har parterna påbörjat en konkret dialog om möjlig fortsättning av samarbetet där ett beslut förväntas under första kvartalet 2021, det framgår av ett pressmeddelande. Det var i våras som Smoltek presenterade två separata licensavtal för teknisk och kommersiell utvärdering av bolagets CNF-MIM-teknik för halvledarapplikationer. De utvärderingsprojekt som därefter startades upp under våren har dock tagit längre tid än förväntat att slutföra. Licensen som tecknades i mars 2020 med ett bolag som beskrivs som ”världens största kondensatortillverkare”, och som senare förlängdes till sista oktober, kommer nu att förlängas året ut – utan extra kostnad för licenstagaren. Smoltek skriver att formaliseringen har varit tidskrävande men att avtalet är nu signerat. Förlängningen kommer att medföra att parterna kan fokusera på att slutföra utvärderingen och samtidigt diskutera en möjlig fortsättning av samarbetet. – Det är bra att vi nu har kommit överens om en förlängning av det här licensavtalet så att vi kan färdigställa utvärderingen på ett ändamålsenligt sätt. När så har skett kommer licenstagaren ha utmärkta förutsättningar för att ta beslut om ett eventuellt fortsatt samarbete för att möjliggöra integration av vår CNF-MIM-teknologi i kommande produkter, säger Ola Tiverman, vd för koncernbolaget Smoltek Semi AB i pressmeddelande. Samtidigt för bolaget även motsvarande dialog om fortsättning av samarbetet med en licenstagare vars utvärderingslicens löper till och med 31 mars 2021. Smoltek räknar med att kunna ge en uppdatering om detta samarbete under det andra kvartalet 2021.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-2