Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Prevas Embedded | 05 januari 2021

Evotech, Tritech och Deva – nu i händerna på Prevas

Det var i slutet av oktober som det stod klart att Prevas ingått ett avtal om att förvärva Evotech samt resterande minoritetsaktier i dotterbolagen Tritech Technology och Deva Mecaneyes. Samtliga villkor för köpet har nu uppfyllts vilket innebär att bolagen nu är i händerna på Prevas.

Med förvärven får Prevas en kraftigt stärkt position inom produkt- och produktionsutveckling. Förvärvade aktier värderades vid tillträdesdagen till sammanlagt cirka 257 miljoner kronor och betalning utfördes i kombination av nyemitterade aktier i Prevas och kontanter. Enligt Prevas så är bakgrunden och motivet bakom förvärven ganska tydligt. Prevas har under en tid genomgått stora förändringar. Till en början låg fokus på struktur, organisation och kostnader, vilket senare har skiftats till att öka tonvikten på varumärke, utveckling och förstärkning av verksamheten. Och det är här Evotech, Tritech och Deva Mecaneyes kommer in i bilden. Prevas menar att det finns goda förutsättningar för bolaget att addera en tillväxtagenda genom förvärv och fusioner; och med samgåendet mellan bolagen får nu Prevas en betydelsefull förstärkning på flera orter. I och med förvärvet växer Prevas och tillsammans blir man nu 800 medarbetare. Under 2019 uppgick hela Evotech-koncernens nettoomsättning till cirka 324 miljoner kronor och koncernen hade i genomsnitt 240 anställda fördelat på koncernens tre bolag,
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-1