Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
  • /
  • /
  • /
© Ericsson
Elektronikproduktion |

Ericsson: ”Vi kommer kunna se vinningarna med 5G ganska snart”

Den femte generationens mobilnät håller i skrivande stund på att lanseras på bred front. Individen, industrin och samhället står inför stora förändringar. Det enda som kan sätta gränserna för 5G – och de stora vinningarna som teknologin spås föra med sig – är enligt Ericsson vår fantasi.

– 4G var inte byggt för att täcka allt – men 5G täcker mer eller mindre allt av det vi kan tänka oss, säger Jon Gamble, Business Builder på Ericsson. Många kan titta tillbaka på mobilnätets generationsutveckling de gångna tre decennierna och uppleva en känsla av nostalgi. Det första sms:et. Den första ”googlingen” mitt i butikskön. Det första videosamtalet med en avlägsen släkting. Eller tågresan tvärs över landet som slogs ihjäl med en säsong av favoritserien. Allt detta ser de allra flesta i dag som triviala delar hämtade ur vardagen. Det har nu gått över tio år sedan 4G lanserades i Sverige. Även fast mobilnätet är långt ifrån uträknat kommer de närmaste sex åren te sig som en form av överlämning till nästa tronarvinge – 5G. Utbredningen kommer att öka, täckningsgraden likaså, och en allt större portion av samhället kommer på sikt rulla på det nya nätet. Det pratas om förbättrade erbjudanden och processer för företag och industrier, stora vinster att hämta ut för operatörerna, och förstärkta upplevelser för konsumenterna. För att ge en fingervisning av detta beräknas det totala antalet mobilabonnemang stiga från 220 miljoner vid årets slut till att 2026 stå på 8,8 miljarder globalt, varav 3,5 miljarder då är 5G-abonnemang. 4G når sin peak redan under nästkommande år med 4,8 miljarder, för att sedan gradvis sjunka fram till 2026 till 3,9 miljarder. Vid den tidpunkten står 5G för strax över hälften av all mobiltrafik, 54 procent, och 60 procent av världsbefolkningen har täckning för den femte generationens mobilnät. För Västeuropas del beräknas LTE:s nuvarande dominans inom mobile access på 81 procent då ha minskat dramatiskt till 29 procent. Siffrorna är hämtade från Ericssons senaste mobilitetsrapport (Ericsson Mobility Report), daterad från november i år. En rapport som telekombolaget släpper ett par gånger per år och som ger en insyn i var världen i stort befinner sig just nu, ned på regional och nationell nivå, samt vart vi är på väg, kompletterat med avsnitt skräddarsydda för specifika applikationer och branscher. Den här gången har Evertiq fått hjälp från bolaget själva för att få en inblick i 5G och mobilitet. ”En innovationsmotor för svensk innovationskraft” Att kalla det innevarande året för annorlunda är en underdrift. Jag är övertygad om att Ericsson-veteranerna Thomas Johansen och Jon Gamble var och är på samma våglängd, när vi alla tre befann oss bakom kameralinsen på varsin ände av Stockholmsområdet i mitten på november. Tanken var ursprungligen att Evertiq skulle bege sig till bolagets demonstrationscenter i Kista för en närmare inblick i vad teknologin har att erbjuda. Men av respekt för de rådande restriktionerna kom vi överens om att använda oss av det digitala formatet. Thomas Johansen axlar rollen som Head of Marketing, Communications, Government & Industry Relations för Nord- och Centraleuropa, och Jon Gamble Business Builder. Gemensamt för de båda är att de är ense om att enbart vår fantasi sätter gränserna för 5G, och att Ericsson fyller en viktig roll för Sverige som en innovationskraft. Både rent allmänt, och specifikt när det kommer till 5G. – Av de drygt 4’000 patent som Sverige varje år ansöker om i Europa kommer 1’500 från Ericsson. Tittar man dessutom på Industri 4.0-relaterade patent kommer var fjärde europeisk ansökan från Sverige, och av dessa kommer 83 procent från Ericsson. Inom det området är Sverige på plats nummer fem i världen när det kommer till ansökta patent, efter USA, Kina, Sydkorea och Japan. Det säger något om Sverige som en innovationskraft och Ericsson som en innovationsmotor. Och med det är 5G en stor sak för oss, berättar Thomas Johansen för Evertiq från demonstrationscentret i Kista. Framtidsbussen på Djurgården För att sjösätta det här reportaget inleder vi med tillbakablick och en närmare titt på nyheten som seglade ner i inkorgen i slutet på september, minibussen på Djurgården i Stockholm. Som ett eldrivet, självkörande och 5G-uppkopplat fordon kan den ses som ett centralt exempel på hur flera framtidsteknologier smälter samman och hur framtiden kommer se ut. – Projektet är dels ett sätt att visa på hur industrier förändras och transformeras, men också på hur det kommer att skapa smartare städer. Det handlar om att göra det mer effektivt, hitta fler innovationer och stötta en mer hållbar utveckling. Och där ser vi hur informations- och kommunikationsteknologi som sektor kommer kunna hitta energieffektiviseringar på runt 15 procent i vissa industrier, till exempel transport, berättar Thomas. Enligt Thomas handlar detta om vad som kallar för ”breaking the energy curve”. Energiförbrukningen har historiskt ökat för varje mobilnätsgeneration, men att man nu med 5G kommer kunna ta ner förbrukningen i förhållande till datamängd. Han förklarar att förberedandet och introduktionen av 5G skapar en möjlighet att modernisera och förbättra energieffektiviten av de existerande mobilnäten. Till exempel hävdas Ericsson dual-mode 5G Core, Ericsson Radio System och Ericsson Spectrum Sharing vara lösningar som möjliggör en snabb utrullning av 5G utan att addera någon energiförbrukande hårdvara. – Vi har erfarenheter från kunder där moderniseringen av en site till att vara 5G-redo och med ökad kapacitet ändå har minskat energiförbrukningen med 20 till 30 procent, säger Thomas. Regulatoriska frågor – alltid en utmaning Men hur går ett sådant här projekt till egentligen? Den korta förklaringen enligt Jon är samarbeten. Som kommunicerades tidigare i höstas samarbetade Ericsson med en rad partners i form av Telia, Intel, Keolis och Urban ICT Arena, och stöd från Vinnova och Drive Sweden. – Projekt av det här slaget sker ofta och det går ganska snabbt att gå från idé till implementering, i snitt på ett par månader. Vi får till oss en buss som sedan behöver uppkoppling. Det vi behöver förhålla oss till är vilka frekvenser vi får tillstånd att använda, som godkänns och utfärdas av Post- och Telestyrelsen, säger Jon Gamble. Höstens tur på Djurgården är inte den första för Ericsson. Bolaget har testat mobilnät i det här formatet sedan flera år tillbaka. – Redan när vi skulle visa vad 3G var med hjälp av 2G åkte vi runt utomhus i bilar, likaså när 3G skulle demonstrera 4G. När det gäller just 5G gick det snabbt för att vi för fem år redan i ett tidigt skede började förstå vad 5G var och att hårdvaran byggdes vid den tidpunkten. Sedan har det underlättat att vi haft tillgång till mobiltelefoner redan från dag ett, fortsätter Jon, som minns tillbaka på 3G/4G-eran när första demonstrationen gjordes med hjälp av en dongle och datorer. Utmaningen ligger snarare i de regulatoriska frågorna, som tar tid, säger Thomas. – För att dra full nytta av 5G-tekniken när den nu rullas ut i större skala – att ta digitalisering, effektivisering och innovation till nästa nivå – handlar det om att hitta ekosystemen. Och med nya tillämpningar som till exempel självkörande fordon, ligger en stor del av utmaningen i de mer regulatoriska frågeställningarna, hur städer och myndigheter tänker ska bilda sig en förståelse kring teknologin. – För att nämna en utmaning var minibussen, trots att den är självkörande, tvungen att vara utrustad med en backspegel, inflikar Jon. Och till detta kommer en rigorös standardiseringsprocess som genomförs av 3GPP. Här kartläggs mobilnätet in i minsta detalj efter funktioner, applikationer och rangordnas efter var konnektiviteten är som mest kritisk. Från lättsamma datorspel på nätet, till de mest kritiska situationerna. Ericsson har i dag 118 kommersiella 5G-kontrakt och har varit med i lanseringen av 75 kommersiella 5G-nät som gått live, varav flera i Sverige och i Norden. Bortsett från minibussen på Djurgården har bolaget flertalet andra användningsfall, så kallade ”use cases”, ofta med hårt krävande miljöer som beröringspunkt. Det kan röra sig om allt ifrån maskinoperatören som med hjälp av en uppkoppling bryter mineraler i gruvor på distans. Hamnen som automatiserar fordonsflottan och lämnar decennier av fysisk dokumentation bakom sig. Eller en biltillverkare som ställer om sin tillverkningsprocesser. 5G och Industri 4.0 – en effektivisering Om den tredje industriella revolutionen innebar ökad digitalisering, automatisering och robotnärvaro innebär den fjärde revolutionen mer av detta. Och med introduktionen av 5G kommer tillverkningsindustrin, enligt Jon, kunna dra nytta av en rad fördelar. – Biltillverkare som arbetar enligt Industri 3.0 och ska över till Industri 4.0 har kablat upp i stort sett allt i sin produktionen. Tillverkningen är således väldigt effektiv, men det är inte så flexibelt, säger Jon. Med flexibilitet förklarar han att en stor fabrik som använder sig av kablar för att koppla samman robotar med deras PLC:er, förenklat till ”hjärnor”, kan få det problematiskt när något behöver ändras i tillverkningsprocessen. Till exempel om ett nytt arbetsmoment ska in på det löpandet bandet, eller om man introducerar en ny bildel. – Låt säga att du har 1’000 robotar och lika många hjärnor och kablar. Vill du ändra något i detta innebär det att du behöver programmera på 1’000 ställen, säger Jon. Och det är här som 5G, enligt Jon, har kraft nog att kliva in och möjliggöra ett ynka ändringsmoment som ställer om hela fabriksgolv. På ungefär samma sätt som fordonstillverkarna skickar ut sina massuppdateringar till bilflottor, så kallade ’over-the-air”-uppdateringar. Ett annat exempel från industrin är AGV:er, små automatiska förarlösa fordon som förflyttar gods. – Antingen åker de runt på en räls, eller att de har små sensorer på sig. Effektivt, men inte så flexibelt, till exempel när det är dags för ett produktbyte. Det som nästan är pricken över i:et är att 5G även innehåller positionering ner till centimeternivå, som gör att fabrikerna kan styra om hur AGV:en kan åka, säger Jon. Men kraven för detta är stenhårda. – Systemen måste vara så säkra att de täcker – åtminstone – vad en kabel klarar. Och då ligger vi på, som Jon betonar, väldigt korta svarstider. I fallet med robotarna behöver de ha en superlåg latency för att fungera, menar han. Men hur bär man sig åt för att bygga upp en infrastruktur som står pall för detta? Thomas berättar att så kallade privata, dedikerade nätverk växer sig allt mer in i de större industrierna. Och även fast det fabriksscenario som Jon lyfter fram är i det extrema laget – med all hårdvara i form av antenner, radio, basband och kärnnät placerad lokalt – bygger upplägget på en central kommunikation upprättad av företaget och operatören, som står för makronätet inuti fabriken. – Fördelen med att ha cellulära nätverk när man har inkommande material och utgående produkter är att man har samma typ av nätverk så väl i som utanför fabriken och behöver därför inte tänka om, säger Jon. Allt det här låter ju väldigt vackert. Men samtidigt som teknikens utveckling är spännande, kan den också föra med sig oro och skepsis. Jag minns själv från min bakgrund som maskinoperatör hur det började surra i fabriken när den första roboten anlände: ”vad kommer hända med den mänskliga arbetskraften?”. Riskerar den arbetande människan att hamna i farozonen när 5G omfamnas av industrin? – Det pratas ofta om förändringar i arbetssysslor och utbildning av personal vid sådana här typer av skiften. Samtidigt som man måste förändra arbetssätten, är utbildning lika viktigt. Så som jag ser det, om vi tittar tillbaka, har vi inte förlorat jobb – vi har förändrat jobb. Människor kommer alltid att behövas, konstaterar Jon. Vad är en realistisk tidsplan för när vi kommer kunna ta del av vinningarna av 5G? – Det vi kan se är att upptagningen för 5G är snabbare än med 4G. Sedan tar det ju ett tag innan man ser de stora, omvälvande förändringarna, men i och med att de första kommersiella lanseringarna har skett tror – och hoppas jag – att man kommer kunna se vinningar i små steg ganska snart, säger Thomas. – I och med att användarvanan finns från 4G tror jag att det är en väldigt mogen utveckling. Och nu kommer 5G som, jämfört med 4G som inte kunde ersätta en kabel – täcker mer eller mindre allt av det vi kan tänka oss, avslutar Jon.

Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-2