Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© JonDeTech
Komponenter |

Prio ett för JonDeTech är nu produktionsgenombrottet

Mats Ljung har varit JonDeTechs produktionschef i lite mer än 100 dagar, och på den korta tiden har mycket hunnit hända.

Han klev in i rollen med målet ro den pågående tekniköverföringen till en högvolymstillverkare i hamn, samt att lägga grunden för produktionen av nya sensorversioner. Som Mats själv beskriver det, i en intervju som publicerats på JonDeTechs hemsida, har tiden varit turbulent. Mycket har natuligtvis handlat om att lära känna företaget in i mjukdelarna, medarbetarna och sätta sig in i processen. Men utöver det så har de första 100 dagarna handlat mycket om prioriteringar, om att säkerställa att bolaget jobbar med det som ger mest värde för stunden – För ett mindre bolag som befinner sig i den fas som vi gör innebär detta stundtals dagliga omprioriteringar, säger Mats i intervjun. Mats tågade in till JonDeTech från den svenska MEMS-foundryt Silex Microsystems, där han både jobbat med att utveckla produktionsflöden utifrån kunders produktspecifikationer men också med med processkontroll och processutveckling – roller som, åtminstone tillsammans inte hamnar allt långt ifrån hans nuvarande tjänst. – Kombinerar du dessa två roller är det snarlikt det jag gör idag. Produkten ska produktionssättas tillsammans med vår partner, och för våra egna processer så handlar det om att skapa struktur och processkontroll, förklarar Mats. Som produktionschefen vittnade om tidigare så har tiden varit turbulent, mycket har hänt och mycket fortsätter att hända. Nu närmast flyttar JonDeTech in i gemensamma lokaler uppe på KTH. Något som Mats själv tror kommer att ge bolaget helt nya möjligheter att nå sitt produktionsgenombrott. – Vi samlar all kompetens under samma tak, samtidigt som större lokaler även ger oss möjligheten att skapa den struktur vi behöver och utrymme att bygga ut vår produktionskapacitet. Det var för trångt i de tidigare lokalerna som vi dessutom delade med ett flertal andra företag, säger Mats i intervjun. 100 dagar har som sagt passerat, och inom de kommande 100 dagarna är Mats huvudfokus givet. – Prio ett är nu produktionsgenombrottet. Vi måste visa att nuvarande produktionslina kan ge oss ett utflöde av fungerande sensorer. Men vi kan inte helt släppa horisonten och blunda för att volymproduktion kommer ställa helt nya krav på oss. Framför allt på de steg i produktionsprocessen vi själva kör här i Stockholm. Vi måste därför avsätta resurser redan nu till att studera processfönster och skapa produktionsstrukturer för processkontroll och stabilitet.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-28 17:23 V21.1.4-1
Annons
Annons