Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© northvolt
Elektronikproduktion |

Northvolt får tillstånd för utökad produktion

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt gav under måndagen batteritillverkaren Northvolt ett nytt utökat miljötillstånd för produktionen av litiumjonbatterier i Skellefteå.

Konkret så innebär detta att Northvolt nu får tillverka mer än dubbelt så stor mängd litiumjonbatterier och mer än tre gånger så stor mängd metalloxider än vad bolaget fick tillstånd till genom en dom år 2019. Att Northvolt har för avsikt att utöka sin verksamhet är ingen hemlighet, och därför har man ansökt hos domstolen om ett mer omfattande tillstånd än tidigare. Samtidigt har batteritillverkaren ansökt om tillstånd för återvinning av litiumjonbatterier eller annat liknande avfall, tillverka syrgas, kvävgas samt tillstånd att bortleda ytvatten från Skellefte älv. Mark- och miljödomstolen meddelar att samtliga motparter och remissinstanser har ställt sig positiva till ansökan och domstolen har därmed godtagit bolagets yrkanden.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-14 18:08 V21.0.48-2
Annons
Annons