Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© IDC West Sweden Elektronikproduktion | 03 februari 2021

I jakten på en hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor

Fordonsindustrins pågående omställning till elektrifierade fordon har blandat om korten en del inom industrin. Omställningen har fört med sig en hel del öppningar för teknikutveckling och skapat nya möjligheter att göra ett avtryck i branschen.

Svensk fordonsindustri kanske tydligast är associerat till namn som Volvo, Scania, Saab och NEVS, men den innehåller också en myriad av underleverantörer. Samtidigt suddas gränserna för industrierna ut när allt digitaliseras och elektrifierats – alla knackar på dörren till elektronikindustrin. Vinnova har nu beslutat att finansiera projektet ”Nästa generations drivlineproduktion” med 18 miljoner kronor. Målet med projektet är att skapa förmåga till en effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige, genom utveckling av både arbetssätt och tillverkningsteknik. Projektet har i två tidigare steg byggt upp kunskap och förutsättningar för omställning till produktion av elektriska drivlinor. Detta tredje steg som nu beviljats kommer att fortsätta bygga förmåga för effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige. I ett pressmeddelande från projektägare är IDC West Sweden går det att utläsa att nu handlar det om att testa och införa de resultat projektet hittills gett i industriell skala – och därmed förbereda för en effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige. Projektet har alltså hamnat i implementeringsfasen. – Genom projektet kommer vi tillsammans att bygga upp ett världsledande kunskaps- och utvecklingscentrum vid ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde, för hållbar drivlineproduktion, säger Lars Tööj, projektledare, IDC West Sweden AB. Samverkan mellan flera viktiga partners lyfts fram som väsentlig för att säkra omställningen. Tillverkare, akademi och komponentleverantörer kommer tillsammans bygga upp en stark kunskapsbas och förmåga inom projektets sammanslutning. Det är just betydelsen att sprida denna förmåga genom hela leverantörskedjan som bedöms som väsentlig. Bland deltagarna i projektet hittar vi Automotive Components Floby, Dahréntråd, Högskolan i Skövde, Koenigsegg Automotive, Leax Group, Lunds tekniska högskola, Precomp Solutions, RISE IVF, Science Park Skövde, Surahammars Bruks, Tekniska Högskolan i Jönköping, Xylem Water Solutions Manufacturing och AFRY. – Det är oerhört glädjande för de företag vi jobbar med inom fordonsindustrin att detta UDI-projekt får fortsätta i ett tredje steg. Genom att gemensamt arbeta med transformationen av produktionen till nya elektriska drivlinor ökar vi innovationskraften och hastigheten i omställningen, säger Leif Pehrsson, vd, IDC West Sweden i pressmeddelandet. Testlaboratoriet i ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde har byggts upp inom ramen för projektets tidigare steg. Det kommer att fortsätta ha en central roll i projektet även framåt. I labbet har projektpartnerna byggt modeller och testat tekniker, både fysiskt och virtuellt, för att förbereda för en rekonfigurerbar produktion. Det har handlat om att bygga upp flexibla produktionsflöden och agila produktionslösningar.
Annons
Annons
2022-11-15 00:19 V20.10.16-1