Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NOTE Elektronikproduktion |

Johannes Lind-Widestam: ”Affärsmässigt är vi på offensiven”

Den svenska kontraktstillverkaren lyckades med konststycket att göra 2020 – trots pandemin – till ett rekordår.

Som tidigare rapporterats kunde Note visa upp en försäljningsökning om 6 procent för helåret 2020, vilket innebar intäkter om 1,87 miljarder kronor för året. Rörelseresultatet ökade med hela 20 procent till 149 miljoner kronor från 124 miljoner kronor året innan. Resultat efter skatt landade på 116 miljoner kronor, vilket innebär en ökning om 25 procent från i fjol. Note har idag åtta tillverkningsanläggningar runt om i världen, alla utom en finns i Europa, med en ensam i Tangxia (Dongguan), i Kina. Rent naturligt, på ett ganska självklart vis, kommer de flesta intäkterna från rörelsesegmentet ”Western Europe” där bolaget genererade 1,25 miljarder kronor. Det är dock värt att påpeka att det här segmentet endast innefattar Notes verksamheter i Sverige, Finland och England. Anläggningen i Estland räknas in i rörelsesegmentet ”Rest of the World” tillsammans med Kina. I bokslutskommunikén framgår det att fabrikerna i Sverige, Finland och Estland var drivande i framgången under året då försäljningen vid fabrikerna nådde rekordnivåer. Vd Johannes Lind-Widestam, säger i kommunikén att de omfattande nedstängningarna av den brittiska ekonomin – som också påverkade bolagets verksamhet i Kina – medförde att försäljningen i England och Kina var klart lägre än i fjol. Vd:n nämner i kommunikén att resultatökningen har flera källor, bland annat ökad försäljning, stabila marginaler i kunduppdragen, genomförda effektivitetsprogram och en mycket stark utveckling av verksamheterna i Sverige och Finland. Johannes Lind-Widestam säger också att bolaget ser positivt på att hållbarhetsfrågorna ges allt högre prioritet. – Affärsmässigt är vi på offensiven och tar aktiv del i det gröna teknikskifte som är på stark frammarsch, såväl i Sverige som internationellt, säger Vd:n Note fortsätter att vinna nya kunder och projekt och vid årsskiftet var våra orderböcker ungefär 20% högre än i fjol. Johannes Lind-Widestam säger att tillsammans med uppstart av serietillverkning i flera nya större kundprojekt finns det anledning till fortsatt optimism inför framtiden. Efterfrågan hemma i Sverige och Finland utvecklades starkt under året, särskilt från kunder inom verkstad och medicinteknik. Omfattande restriktioner och nedstängningar av den brittiska industrin till följd av pandemin bidrog till dock till att försäljningen i England minskade med 20%, vilket i sin tur bidrog till att försäljningstillväxten i Västeuropa begränsades till 13 procent. Försäljningen från fabriken i Estland, som främst sker till kunder i norra Europa, utvecklades även den positivt. Tillväxten uppgick till 7 procent, primärt som en följd av fördjupade kundsamarbeten inom verkstad och uppstart av flera nya kunduppdrag. Försäljningen från fabriken i Kina sker till både lokala och globala kunder. Det förlängda produktionsstoppet under Q1 och säkerhetsåtgärder föranledda av pandemin i kombination med viss flytt av produktion från Kina till Europa bidrog till att försäljningen minskade med 15 procent. Precis som Note själva tar upp bör tillväxten i Västeuropa sättas i kontext, det vill säga att marknaden förändras fort. Det är inte direkt någon hemlighet att det tidigare fanns ett stort intresse inom industrin att lägga elektroniktillverkningen i Asien. Men med ökade restriktioner i världshandeln, större fokus på hållbarhetsfrågor och inte minst som en följd av den rådande pandemin, menar Note att det finns en tydlig trend att kunderna efterfrågar utvecklings- och tillverkningstjänster på närmare håll. Något som bolaget är helt inställda på att möta med ökad kapacitet och effektiva fabriker i Europa.
Annons
Annons
2023-03-29 21:41 V20.13.15-2
Annons
Annons