Annons
Annons
© Prevas Embedded | 11 februari 2021

Ett starkare Prevas 2021

Bolagets sista kvartal för räkenskapsåret 2020 färgades av intensiva arbeten med att säkra sälj och leverans under en ökad oro för spridning av covid-19.

Prevas rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till 18,5 miljoner kronor, exkluderat förvärvskostnaderna om 3 miljoner kronor. Inkluderat förvärvskostnader uppgår rörelseresultatet till 15,5 miljoner kronor. Detta kan jämföras med sista kvartalet 2019 som var det starkaste i bolagets historia någonsin och landade på 18,0 miljoner kronor. Omsättningen i kvartalet uppgick till 203 miljoner kronor, vilket är 5 procent lägre än motsvarande kvartal 2019 som nådde 214 miljoner kronor. Under kvartalet har korttidspermitteringarna reducerats för att helt upphöra per den första november. Rörelsemarginalen under fjärde kvartalet uppgick till 7,6 procent, jämfört med 8,4 procent för samma period året dessförinnan. Trots den ökande smittan kunde som sagt korttidsarbetet minskas och helt upphöra under kvartalet. Detta skedde, enligt Prevas, med hjälp av både goda samarbeten med befintliga kunder och nytillkomna kunder. Sista kvartalet har också präglats av förberedelserna inför samgående med Tritech, Deva Mecaneyes och FiloProcess. Förberedelserna har inkluderat allt från systemöversikt till information och kommunikation. – Affärerna har fortlöpt väl under perioden och tillsammans med våra kunder hittar vi lösningar till många behov. Kommunicerade exempel på det är våra samarbeten med Realheart och Outokumpu. Helt skilda branscher men med det gemensamma att man behöver hjälp med att lösa tekniskt komplexa utmaningar, säger vd Johan Strid i bokslutskommunikén. Samgåendet med Tritech, Deva Mecaneyes och FiloProcess blev verklighet efter periodens utgång och genomfördes den fjärde januari. Förenklat innebär det en tillväxt på nästan femtio procent i antalet medarbetare över en natt och en mängd verksamhetsfördelar. Prevas stärker sin position inom produktutveckling och produktionsutveckling avsevärt i och med de extra musklerna och kan erbjuda kunderna stöd för en ännu högre förändringstakt. – Prevas vårdar den decentraliserade kulturen och de nya enheterna blir starka enheter i nätverket. En del enheter kommer bestå och frodas i sin nuvarande form och andra kommer att optimeras med befintliga Prevas-enheter, där så är lämpligt, säger Johan Strid. Här lyfts tre exempel på specifika styrkor inför 2021 fram här; två geografiska och en bransch. I Västerås går Prevas från 50 medarbetare till över 150 som tillsammans bildar en krafthus i regionen med en unik kombination av produktionsutveckling och produktutveckling. Kombinationen av Prevas och Deva formar en stark spelare inom digitalisering och automation av industrin I Stockholm går bolaget från 110 till nästan 250 medarbetare där alla fokuserar på produktutveckling från olika aspekter. Regionen är Nordens största inom konsultmarknaden och Prevas ökar sin vikt i regionen och stärker närvaron markant. Regionen leds av Dean Tosic som startade som VD på Tritech under mars 2020. Det tredje exemplet att lyfta fram är Life Science. Vd:n menar att bolaget blir en alltmer prioriterad partner i Sverige och Danmark när kunder behöver hjälp med rådgivning, utveckling och kvalitetssäkring inom Life Science. För att ta hand om potentialen, förtydliga erbjudandet och utveckla området ytterligare kommer en Director Life Science att tillsättas under 2021 där ambitionen är att öka omsättningen och stärka positionen ännu mer.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1