Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Kitron Elektronikproduktion |

Sverige som marknad driver Kitron framåt

Sverige, som en geografisk marknad, stod för över 40 procent av kontraktstillverkaren Kitrons intäkter under 2020.

Efter en djupdykning i Kitrons sista kvartalsrapport för 2020 står det klart att bolagets tre – överlägset – starkaste segment är industri, medtech och rymd, flyg och försvar. Industrisegmentet bringade under helåret 2020 in 1,66 miljarder norska kronor till kontraktstillverkaren, medtechsegmentet drog in precis över en miljard norska kronor och rymd, flyg och försvar bringade in 972,4 miljoner norska kronor. Värt att påpeka är att bolagets totala intäkter för 2020 landade på 3,96 miljarder norska kronor. I rapporten pekas det ut att segmentet rymd, flyg och försvar är uppdelad i tre huvudproduktområden; militär och civil luftfart, militär kommunikation och vapenkontrollsystem, och är ett segment där bolaget fortsätter att ta mark. Aktiviteten inom segment fortsätter att öka (från intäkter om 743,2 miljoner norska kronor under 2019) och är framförallt driven av projekt om militär kommunikationsutrustning i Norge och stöds av ökade försvarsrelaterade radarprojekt i Sverige. Kitrons frammarsch inom F35-programmet har också säkerställt bolaget framtida position som en stark partner inom försvarssektorn. Men åter till Sverige. Om vi tittar på intäkterna utifrån geografiska marknader så syns det tydligt att Sverige är av största vikt för Kitron. Som en klar ledare kom 1,72 miljarder norska kronor i intäkter från Sverige, följt av det som bolaget valt att kalla ”Resten av Europa” som stod för 807.0 miljoner norska kronor, USA/Kanada med 764,9 miljoner norska kronor, Norge med 570,8 miljoner norska kronor och sist ”Övriga” med 92,4 miljoner norska kronor. Om vi däremot tittar på intäkterna utifrån ett verksamhetsperspektiv så stod den svenska verksamheten för 715 miljoner norska kronor av intäkterna under 2020, tillräckligt för att hamna på en fjärde placering bland Kitrons enheter. På första plats, med 1,35 miljarder norska kronor i intäkter hittar vi CEE (som innefattar Kitrons anläggningar i Kaunas, Litauen och Grudziądz, Polen). På andra plats hittar vi ”Övriga” som innefattar bolagets anläggningar i USA och i Kina och håvade in 1,15 miljarder norska kronor under året. På tredje plats finner vi verksamheten i hemlandet Norge, som lyckades inbringa 988,5 miljoner norska kronor under året.
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-1
Annons
Annons