Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Combitech Elektronikproduktion |

Rekordår för Combitech med kraftigt ökat resultat

Teknikonsultbolaget Combitech rapporterar att 2020 var ett rekordår, med ökad tillväxt och kraftigt ökat resultat.

Under året har Combitech driftsatt en av Sveriges första installationer av privata mobilnät för 5G och levererat en säker digital infrastruktur till sjöfartssektorn, genom det nya industrikonsortiet Navelink. – Glädjande kan vi konstatera att, även om Covid-19 påverkat delar av vår verksamhet kraftigt, har påverkan på resultatet varit begränsad. Vi vidtog tidigt åtgärder och har genom en stark laginsats anpassat oss löpande efter den förändrade situationen, säger Hans Torin, vd Combitech, i ett pressmeddelande. Orderingången nådde 2,62 miljarder kronor, vilket är en ökning på 4 procern jämfört med föregående år (2,52 miljarder kronor). Combitech säger att orderingången är en kombination av små och medelstora uppdrag – vilka ofta är kopplade till ramavtal och större beställningar som löper över flera år. Försäljningsintäkterna uppgick till 2,55 miljarder kronor, en ökning med 2 procent jämfört med 2019 (2,50 miljarder). Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 24 procent och uppgick till 208 miljoner kronor, upp från fjolårets nivå om 168 miljoner kronor. Rörelsemarginalen var 8,2 procent, vilket är en ökning jämfört från 6,7 procent under 2019. I sin Bokslutskommuniké skriver bolaget att området Totalförsvar, som omfattar det civila såväl som det militära försvaret är högaktuellt. Samtidigt har intresset från industri och offentlig verksamhet varit fortsatt stor. Även efterfrågan på tjänster inom cybersäkerhet är fortsatt hög, bland annat inom finanssektorn där det Europeiska ramverket TIBER ställer krav på standardiserade tester för att förstärka motståndskraften mot cyberhot i den finansiella sektorn. – Det har varit en styrka för oss att ha en så stor bredd i kunder och uppdrag. Många av våra affärer inom till exempel medicinteknik, telekom, försvar och stora delar av den offentliga sidan haft en ytterst begränsad påverkan av Covid-19, säger Hans Torin. För Combitech är det framförallt uppdrag inom fordonsindustrin som påverkats av Covid-19, med pausade eller stoppade uppdrag. För de konsulter som tappat uppdrag till följd av den inverkan Covid-19 haft på kunder, har Combitech lyckats väl med att växla in dem i nya uppdrag hos andra kunder. – Situationen med Covid-19 och de restriktioner som följt, har inneburit att vi tvingats avstå från en hel del av den interna kompetensutveckling, som vi normalt satsar på. Restriktionerna har också inneburit minskade interna möten och kraftigt minskade resor. Sammantaget har det lett till minskade kostnader för oss 2020, avslutar vd:n.
Annons
Annons
2023-03-29 21:41 V20.13.15-1
Annons
Annons