Annons
Annons
© Sivers Semiconductor Komponenter | 15 februari 2021

Sivers avslutar ett annorlunda år med starkt kvartal

2020 avslutades med ett starkt kvartal för Sivers Semiconductors. Intäkterna uppgick till 29,7 miljoner vilket är en ökning om 17 procent mot samma period året dessförinnan.

EBITA under det fjärde kvartalet 2020 uppgick till 3,1 miljoner kronor, en klar förbättring från -19,8 miljoner under det fjärde kvartalet 2019. Värt att påpeka är att EBITDA har påverkats positivt med 6,3 miljoner kronor i återförda reserveringar av sociala avgifter för personaloptionsprogrammen, justerat för denna post uppgick EBITDA till -3,2 miljoner kronor. Resultatet landade på -563’000, vilket dock är en förbättring från -22,7 miljoner under samma period 2019. – Sivers Semiconductors har genomfört ett starkt kvartal och även om 2020 har varit ett annorlunda år har bolaget gått från klarhet till klarhet. Under året har vi ägnat mycket tid åt att fortsätta bygga inför framtiden och jag ser verkligen fram emot 2021, säger vd och koncernchef Anders Storm i bokslutskommunikén. Anders Storm fortsätter och säger att det är glädjande att bolaget, trots en utmanade andra pandemivåg, har en omsättningsökning i båda av sina affärsområden; intäkterna för Wireless ökade med 42 procent och för Photonics med 11 procent. – Vi lyckas också leverera ett positivt EBITDA-resultat, men justerat för återförda reserveringar av sociala avgifter för personaloptionsprogram var EBITDA -3,2 miljoner kronor, vilket är en förbättring med cirka 15 miljoner kronor år över år. Den positiva resultatutvecklingen grundar sig både i en starkare omsättning och minskade kostnader, förklarar vd:n. Vid slutet av fjärde kvartalet hade Sivers Semiconductors en stark kassa på 249 miljoner kronor. En kassa som enligt Anders Storm kommer att användas för att accelerera bolaget organiska och internationella expansion, primärt genom investeringar i produktionskapacitet, kundsupport, försäljning och marknadsföring. I planen ligger även att öppna ett gemensamt försäljningskontor i USA för Wireless och Photonics. – Pandemin kommer möjligen att verka hämmande även under inledningen av 2021, bland annat genom att vissa slutkunders fälttester av nya produkter försvåras, men i takt med att pandemin och medföljande anpassningar släpper sitt grepp om världens samhällen ser jag att vår tillväxt kan accelerera. Vi har en utmärkt position vad gäller kunder, balansräkning och nya produkter, och min optimism om framtiden är därför fortsatt mycket stark, avslutar Anders Storm.
2022-06-21 15:19 V20.6.1-1