Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Hanza Elektronikproduktion | 16 februari 2021

Goda framtidsutsikter efter ett tungt år meddelar Hanza

Lönsamheten för tillverkaren under det gångna året påverkades negativt av minskande volymer orsakade av pandemin samt kostnader kopplade till ett åtgärdsprogram som lanserade i april 2020 i syfte att möta konjunkturnedgången.

Men trots svårigheterna ser bolaget dock ljust på framtiden och har bland annat börjat bygga en ny fabrik i Estland för att möta kommande volymuppgångar. Nya förvärv ligger också i strategin framåt, vilket möjliggörs av ett mycket starkt kassaflöde. Under det fjärde kvartalet 2020 uppgick nettoomsättningen till 493,7 miljoner kronor, en nedgång från 547,9 miljoner kronor under samma period i fjol. Hanza säger att omsättningen främst påverkats negativt av volymbortfall genom koncernens åtgärdsprogram (vilket bar en kostnad om 25 miljoner kronor), lägre volymer orsakade av pandemin hos koncernens största kund (ytterligare 25 miljoner kronor), samt valutaeffekt (cirka 15 miljoner kronor). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 18,6 miljoner kronor, jämför med 11,7 miljoner kronor under samma period 2019. Resultatet efter skatt uppgick till 5,2 miljoner kronor, en liten nedgång från 5,5 miljoner kronor under det sista kvartalet 2019. För helåret 2020 uppgick nettoomsättningen 2,15 miljarder kronor, en ökning från 2,06 miljarder under 2019. Ökningen är ett netto av förvärv, nya kunder, minskade kundvolymer kopplade till pandemin, volymbortfall under koncernens åtgärdsprogram samt negativ valutakursförändring, säger tillverkaren i rapporten. Rörelseresultatet (EBITA) uppgick under 2020 till 47,8 miljoner kronor, en nedgång från 67,9 miljoner under året innan. Resultatet efter skatt för helåret 2020 uppgick till -1,4 miljoner, en klar kontrast till 23,6 miljoner kronor under 2019. – Vi har sett hur våra största tillverkningskluster hanterat volymsvängningar under pandemin på ett unikt sätt. I Sverige återkom rörelsemarginalen under fjärde kvartalet till över 9%, trots minskade volymer. Vårt arbete framöver inriktas därför på att utveckla våra mindre kluster på ett liknande sätt, säger vd Erik Stenfors i rapporten. Vd:n pekar på att Hanza under lång tid har uppvisat starka kassaflöden. Och så skedde även år 2020, där bolagets kassaflöde uppgick till 182 miljoner kronor, jämfört med 122 miljoner kronor dessförinnan. – Vår operativa nettoskuld kunde därför minskas med 23 %, från 350 miljoner kronor till 270 miljoner kronor. Det ger handlingsfrihet och möjligheter till bland annat nya strategiska förvärv, säger Erik Stenfors
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-1