Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fingerprint Cards via Youtube Komponenter | 17 februari 2021

Fingerprints resultat tyngs av nedskrivningar

Det svenska biometribolaget redovisar ett en förlust före skatt om 338,5 miljoner kronor för det sista kvartalet 2020. Jämför detta med förlusten på 32,5 miljoner kornor under samma period året dessförinnan.

En stor del till det negativa resultatet är dock en nedskrivning på 340,6 miljoner kronor, varav 267,7 miljoner kronor är direkt kopplat till förvärvet av Delta ID och resterande del till FoU-projekt och patent inom under-displayområdet. Intäkterna under det fjärde kvartalet 2020 uppgick minskade till 369,4 miljoner kronor från 381,4 miljoner kronor under jämförelseperioden. EBITDA uppgick till 32,4 miljoner kronor, jämfört med 13,3 miljoner kronor. Rörelseresultatet under kvartalet landade på -326,8 miljoner kronor, jämfört med -15,3 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019. Vd och koncernchef, Christian Fredriksson, påpekar dock i kvartalsrapporten att i konstant valuta ökade vi bolaget omsättning med 7 procent gentemot motsvarande period 2019. Han nämner även att det fjärde kvartalet står starkt gentemot föregående kvartalet och att det finns en fortsatt god efterfrågan på bolagets produkter och att tillgången till produktionskapaciteten hos de stora halvledartillverkarna har förbättrades något. – När vi nu går in i det första kvartalet 2021, ser vi fortsatta utmaningar kopplade till rådande begränsningar i vår leveranskedja. Det geopolitiska läget har ökat den inhemska efterfrågan på kiselchip i Kina, samtidigt som behovet av chip generellt sett stiger på grund av den accelererande digitaliseringen i världen, säger Christian Fredriksson. Fingerprint fortsätter sitt arbete med att säkra ytterligare leverantörer för att säkerställa efterfrågad kapacitet, både inom och utanför Fastlandskina. Bolaget menar att man har en mycket positiv syn på utvecklingen av marknaden för biometriska lösningar. – 2021 har goda förutsättningar att bli året då biometrin på allvar gör sitt intåg på åtminstone två nya massmarknader där Fingerprints har en stark position: betalningar och datorer, säger vd:n. Så sent som i januari kunde vi rapportera om beställningar om flera hundratusen sensorer från två stora PC-tillverkare. https://evertiq.se/news/40034 – Vi står ännu bara i början av utvecklingen i en unikt intressant framtidsbransch, där Fingerprints även fortsättningsvis ska ta en ledande roll, avslutar Christian Fredriksson.
Annons
2022-09-22 11:51 V20.8.32-2