Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© PiezoMotor Komponenter | 17 februari 2021

PiezoMotor avslutar 2020 med sin största pipe någonsin

Under det fjärde kvartalet 2020 uppnådde PiezoMotor sin högsta produktförsäljningen någonsin. Samtidigt kan det konstateras att omfattningen bolagets pipeline aldrig tidigare varit större.

– Vi har fortsatt vår expansion inom halvledarindustri och medicinsk teknik. Vi har kunder inom avancerad optik och diagnostik liksom projekt inom 5G och mobiltelefoni. PiezoMotor har en bred etablerad kundbas som verkar inom applikationsområden med bra underliggande marknadstillväxt och med mycket bra framtida potential. Vi har bara börjat leverera på vår pipeline, säger vd Anders Kottenauer i bokslutskommunikén. Under fjolårets sista kvartal uppgick det Uppsalabaserade bolagets produktförsäljning till 8,7 miljoner kronor, upp från 8,1 miljoner kronor under samma period 2019. Nettoomsättning uppgick till 9,3 miljoner kronor, en minskning från 12,3 miljoner kronor under jämförelseperioden. Bruttoresultatet landade på 1,9 miljoner kronor, en nedgång från 5,8 under samma kvartal 2019. Rörelseresultat landade till slut på -6,7 miljoner kronor, jämfört med 0,1 miljoner kronor. Anders Kottenauer säger i bokslutskommunikén att man har utökat bolagets kommersiella aktiviteter och den egna närvaron på marknaden. Som en del i denna satsning har PiezoMotor rekryterat en ny global försäljningschef med mångårig branscherfarenhet och med ett brett kontaktnät inom såväl precisions- som högvolymapplikationer. – Vi kommer fortsätta vår kommersiella expansion, såväl inom försäljning och marknadsföring som utvecklingssupport för våra kunder – en viktig prioritering för att kunna tillvarata alla de möjligheter vi ser i marknaden Även om 2020 har dukat upp en del svårigheter i och med pandemin så har PiezoMotor upprätthållit en god leveranssäkerhet gentemot kunderna, såväl inom produkt- som projektleveranser. PiezoMotor verkar inom tre så kallade fokusområden; precision, compact drives och consumer. Inom både precision och compact drives ser nu bolaget att kunderna många gånger frågar efter mer kompletta lösningar, vilket enligt vd:n öppnar upp för fler möjligheter. – Detta utgör en möjlighet för oss då det finns förutsättningar att öka omfattningen och värdet ytterligare på det vi levererar. I viss mån har vi redan börjat ta ett allt större systemansvar, men här finns det mer att göra framöver. Vi utesluter inte möjligheterna till strategiska förvärv på området som ett komplement till den organiska tillväxten, avslutar Anders Kottenauer.
Annons
2022-09-22 11:51 V20.8.32-2