Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Scanfil Elektronikproduktion | 18 februari 2021

Trots pandemin var 2020 ett starkt år för Scanfil

2020 var ett exceptionellt år, men trots utmaningarna såg kontraktstillverkaren en ökning i efterfrågan mot årets slut och kunde till slut leverera ett gediget resultat för året.

Omsättningen under det fjärde kvartalet uppgick till 154,1 miljoner euro, ungefär samma nivå som under samma kvartal 2019 om 154,7 miljoner. Justerat rörelseresultat (som innehåller -6,1 miljoner euro kopplade till nedläggningen av den tyska fabriken) uppgick till 10,4 miljoner euro, jämfört med 10 miljoner euro under samma period året dessförinnan. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var 4,3 miljoner euro, jämfört med 10,0 miljoner euro. Nettoresultatet uppgick till 3,1 miljoner euro, en minskning från 9,8 miljoner euro under samma kvartal 2019. Scanfils vd, Pettri Jokitalo, säger i ett pressmeddelande att tillväxten främst drevs av kundsegmenten Medtech & Life Science, Energy & Automation och Consumer Applications. Han nämner även att efterfrågan bland flera kunder, som påverkades negativt av pandemin tidigare under året återhämtade sig under det fjärde kvartalet. För helåret uppgick företagets omsättning till 595,3 euro, en ökning med 2,7% från 579,4 under 2019. Justerat rörelseresultat (vilket innehåller kostnaderna från nedläggningen av fabriken i Tyskland samt försäljningsvinster på 11,4 EUR från det kinesiska dotterbolaget ) uppgick till 39,1 miljoner euro, en minskning med 0,7% från 39,4 miljoner euro. Rörelseresultat för helåret uppgick till 44,4 miljoner euro, jämfört med 35,3 miljoner 2019. Nettoresultatet för rapportperioden var 36,9 miljoner euro jämfört med 28,1 miljoner euro året dessförinnan. – 2020 var operativt ett starkt år för Scanfil, trots exceptionellt utmanande omständigheter, vilket är ett bevis på vår personals förmåga och flexibiliteten i företagets kostnadsstruktur. Pandemin formade året och det operativa fokuset låg kvar på medarbetarnas säkerhet och att säkerställa kontinuitet hos kundleveranser, säger vd:n. Försäljningen av företagets fabrik i Hangzhou genomfördes i juli, vilket innebär att Scanfils fokus i Kina nu ligger på tillverkning av elektronik och integrerade produkter i Suzhou-fabriken. I december beslutade företaget att stänga sin fabrik i Hamburg och fortsätta sin produktion vid andra Scanfil-fabriker i Tyskland och Polen. Flytten av produktionen och nedstängningen av anläggningen förväntas vara klar i slutet av det tredje kvartalet 2021. Åtgärderna förväntas leda till en kostnadsbesparing på cirka 2,5 miljoner euro. – Vårt långsiktiga mål för 2023 är att uppnå en omsättning på 700 miljoner euro och ett rörelseresultat på 7 procent. Vi undersöker också aktivt förvärvsmöjligheter, särskilt inom de nordiska länderna och Centraleuropa, avslutar Pettri Jokitalo.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-1