Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© AQ Group Elektronikproduktion | 19 februari 2021

Fjärde kvartalet bjöd på återhämtning i volymer för AQ

AQ Groups nettoomsättning återhämtade sig under det fjärde kvartalet, främst drivet av medicinsk teknik och kommersiella fordon och koncernen kunde tillslut visa upp en liten organisk tillväxt.

Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 2020 minskade med 3,4 procent och uppgick till 1,25 miljarder kronor, jämfört med 1,3 miljarder under 2019. Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 93,3 procent till 125 miljoner kronor, från 65 miljoner kronor under samma kvartal året dessförinnan. Resultatet efter finansnetto (EBT) ökade med 91,5 procent till 111 miljoner kronor, upp från 58 miljoner kronor under det fjärde kvartalet 2019. – Nettoomsättningen återhämtade sig väl under perioden främst drivet av medicinsk teknik och kommersiella fordon. Vi har en liten organisk tillväxt på 0,4% jämfört med fjärde kvartalet förra året. Detta tillsammans med lägre kostnader gav ett bra resultat i perioden där EBT-marginalen är 8,8%. Vi har i kvartalet även tagit kostnader för att ställa om vår enhet i Mexico där vi har problem med minskande efterfrågan på landsvägsbussar, säger koncernchef och vd Anders Carlsson i bokslutskommunikén. Vd:n pekar på AQ:s decentraliserade struktur som nyckeln till koncernens motståndskraft mot konjunktursvängningar. – Vi har också en bra riskspridning mot många olika affärer och en hälsosam exponering mot de hållbara produkter och lösningar som våra kunder utvecklar för att göra något åt klimathotet, säger Anders Carlsson. Som vi ser ute på kontinenten så fortsätter investeringar i förnyelsebar energi att öka och AQ levererar induktiva komponenter, plåtdetaljer och elskåp till kunder inom vind och solkraft. – Förnyelsebar energi driver även behovet av energilager. Här jobbar vi med nya lösningar åt flera kunder. När det gäller induktiva komponenter så är vi även med och utvecklar tekniken åt våra kunder, säger vd:n Anders Carlsson nämner också att AQ har en särskilt bra position inom elektromobilitet. – Vi kan filterteknik, elektrifiering och automation samtidigt som vi är leverantör av kablage, plåt och induktiva komponenter till kommersiella fordon. Vi deltar i ett tjugotal olika utvecklingsprojekt för eldrivna fordon. Och dessa projekt rör sig nu snabbare från utveckling till serieleveranser. Även om AQ har klarat sig relativt bra har pandemin absolut påverkat AQ på många sätt. Framförallt har bolaget tappat nettoomsättning men även drabbats av materialstörningar och merkostnader. Under fjärde kvartalet erhöll koncernen 25 miljoner kronor i stödåtgärder för Covid-19 framförallt i Litauen, Bulgarien och Kanada, går det att läsa i bokslutskommunikén. – Än så länge har rutiner och åtgärder räckt till för att hantera pandemin men vi är medvetna om att vi behöver vara uthålliga med detta under en lång tid framöver, avslutar Anders Carlsson.
Annons
Annons
2022-09-22 11:51 V20.8.32-2