Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Acconeer Komponenter | 22 februari 2021

Kina är en fortsatt stark marknad för Acconeer

I det fjärde kvartalet 2020 uppgick Acconeers nettoomsättning till 2,95 miljoner kronor, och sju nya kundprodukter lanserades. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13,92 miljoner kronor. Under kvartalet såldes 501 utvärderingskit vilket är väl över bolagets målsättning att sälja i snitt tre kit per dag.

– I det fjärde kvartalet 2020 kunde vi glädja oss åt att se sju stycken nya kundlanseringar, varav tre i Kina som fortsatt är en stark marknad för oss. I övrigt har stort fokus fortsatt varit på att slutföra diskussionerna med Alps Alpine där vi hoppas kunna signera kontrakt under Q1 2021, säger Lars Lindell, vd för Acconeer i ett pressmeddelande. Nettoomsättningen under kvartalet uppgick som sagt till till 2,95 miljoner kronor, upp från 1,82 miljoner under samma period 2019. Bruttomarginalen uppgick till 72 procent, jämfört med 67 procent. Resultatet efter skatt uppgick till -15,45 miljoner kronor, en förbättring från -19,46 miljoner kronor från det fjärde kvartalet året dessförinnan. Kassaflödet från den löpande verksamheten var -13,92 miljoner kronor, jämfört med -15,64 miljoner kronor. Under det sista kvartalet för 2020 mottog Acconeer två större ordrar från Digi-Key värda 320'000 respektive 315'000 kronor. Man skrev även ett distributionsavtal med Marubun. Acconeer landade även en order från BEYD värd 3,5 miljoner kronor. Acconeer gör bedömningen att effekterna av Covid-19 har haft en begränsad påverkan på verksamheten under 2020. Ingen påverkan syns på utvecklingssidan, medan tillverkningen påverkats något av en global brist på processorer som uppstått i samband med pandemin. Gällande efterfrågan på produkterna säger sig bolaget se att vissa kundprojekt blivit försenade, men bedömningen är att detta ryms inom den osäkerhetsmarginal som alltid finns.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-1