Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smoltek
Komponenter |

Smoltek ökar förlusten under 2020

Det svenska nanoteknikföretagets nettoomsättnings ökade med över 400% under 2020 och landade på 2,57 miljoner kronor jämfört med 506’000 under 2019. Periodens resultat slutade dock med en ökning av förlusten till -13,56 miljoner from -12,56 miljoner året dessförinnan.

Under 2020 tecknade bolaget två utvärderingsavtal för CNF-MIM-teknologin med globala tillverkare av halvledarkomponenter. Samtidigt fortsatte utvecklingen prestandan för CNF-MIM-teknologin. Under året bildade även bolaget Smoltek Innovation AB, nytt helägt dotterbolag, vars syfte är att leda utveckling av applikationer baserat på teknikplattformen inom nya segment utanför halvledarindustrin. – Under fjärde kvartalet 2020 har vi enträget arbetat vidare mot kommersialiseringen av vår CNF-MIM-teknologi. Den riktade emissionen om 80 miljoner kronor som genomfördes i oktober har gett oss en ännu stabilare finansiell plattform. Vi kan nu satsa offensivt på såväl CNF-MIM-teknologin som på våra nya innovationsområden, säger Anders Johansson, vd Smoltek Nanotech Holding i ett pressmeddelande. Han fortsätter att berätta att de båda utvärderingslicensavtalen som ingicks förra vårvintern kom båda att förlängas under kvartalet, det första året ut och det andra till och med mars 2021. – De båda licenstagarna har helt olika profiler som företag, detta gäller även deras teknikprofiler, vilket har resulterat i att de underliggande utvärderingsprojekten fått olika fokus och innehåll. Smoltek har under 2020 fortsatt att utveckla relationer med leverantörer specialiserade på kiselbaserad produktion samt leverantörer av processteknik. Detta i syfte att definiera tillverkningsprocesser för högvolymproduktion av CNF-MIM-kondensatorer. – Vi ser stora fördelar med att genomföra en sådan industrialisering i egen regi och har inlett en första fas av ett sådant projekt. Ambitionen är att underlätta för de möjliga licenstagare som inte besitter egen kiselkompetens och därmed snabbare komma till löpande intäkter från högvolymproduktion, säger Anders Johansson.

Annons
Visa fler nyheter
2023-09-14 18:08 V21.0.48-2
Annons
Annons