Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© RUAG Space Elektronikproduktion |

Ruag Space ska säkra positionerna – uppsägningar väntar

Marknaden förändras och som ett svar på detta – och för att skapa en stabil grund för sin tillväxtambition – kommer Ruag Space att omstrukturera till planare organisation. Detta kommer också innebära en personalminskning.

Ompositioneringen till den planare organisationen kommer att träda i kraft från under det tredje kvartalet i år. 2021. Detta kommer också att inkludera en personalminskning med upp till 100 av dagens 1'300 tjänster i slutet av 2021. Omorganisationen beskrivs vara ett svar på en förändrad marknadsmiljö och en otillfredsställande utveckling under 2020. Företaget menar att man nu lägger grunden för att framgångsrikt genomföra sin tillväxtambition. Fokus ligger på att stärka RUAG Spaces position i Europa som en ledande leverantör till rymdindustrin, att selektivt utöka sitt delsystemerbjudandet och att ytterligare utöka RUAG Spaces verksamhet i USA och globalt. – RUAG Space är ett kraftpaket som har bidragit till otaliga framgångsrika uppdrag. Vi vill föra vår världsledande kompetens till nästa nivå. Därför kommer vi att förenkla vårt sätt att arbeta och sätta kurs för att öka innovation, smidighet och globalt samarbete över samtliga RUAG Spaces 12 anläggningar, säger Luis De León Chardel, Executive Vice President för RUAG Space i ett pressmeddelande. Den nya organisationen kommer att samla bolagets kunskaper globalt längs funktionella kompetenser. Specifikt kommer den nya organisationen att struktureras kring två affärsenheter som ansvarar för hantering av stora program för satelliter och bärraketer samt tvärgående globala funktioner som syftar till att göra det möjligt för bolaget fullt utnyttja sin potential tack vare enhetliga och förbättrade globala processer. En förbättrad säljorganisation med ett globalt fokus syftar till att säkerställa ännu större kundnärhet och tillväxt i framtiden. En ny enhet för affärsutveckling och strategi kommer att ge ytterligare fart på den riktade tillväxten särskilt i USA de närmaste åren. På grund av en minskning i lönsamheten till följd av förseningar i olika rymdprogram som ytterligare har förvärrats av pandemin, kommer RUAG Space att påskynda utvecklingen mot en smalare organisation och ”minska överlappande resurser”. Konkret innebär detta att bolaget kommer att minska personalstyrkan med upp till 100 av dagens cirka 1’300 anställda vid sina anläggningar i Österrike, Sverige och Schweiz. Samtidigt är bolaget noga med att påpeka att det ännu inte är klart hur många människor som kommer att påverkas av minskningarna, eftersom en del av nedskärningarna kommer att uppnås naturligt och genom pensioneringar.
Annons
Annons
2023-03-29 21:41 V20.13.15-1
Annons
Annons