Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NCAB Group
Mönsterkort |

NCAB avslutar 2020 starkt - ser positivt på 2021

– Vi lämnar 2020 bakom oss med en positiv trend i orderingången och en ökad aktivitetsnivå hos våra kunder. Det bådar gott inför 2021, säger vd Peter Kruk

Mönsterkortsleverantörens nettoomsättningen ökade 22 procent under det fjärde kvartalet till 524,9 miljoner kronor, jämfört med 422,4 miljoner kronor. Ökningen kommer framförallt från örvärven av Flatfield och Bare Board Group. Räknar man bort förvärven minskade nettoomsättningen med 6 procent. Orderingången under det fjärde kvartalet ökade med 42 procent till 681,4 miljoner kronor från 479,7 miljoner kronor. EBITA ökade till 52,2 miljoner kronor, jämfört 41,2, miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 50,1 miljoner kronor, en ökning från 40,7 miljoner kronor. Resultat efter skatt landade slutligen på 35,2 miljoner kronor jämfört med 31,7 miljoner kronor under det sista kvartalet året dessförinnan. I bokslutskommunikén berättar vd:n att NCAB fortsätter vi investera för att öka sina marknadsandelar genom ytterligare förstärkningar i försäljningsorganisation, framförallt i Tyskland och Nordamerika. – Vi har under 2020 utökat vår portfölj med många nya kunder och projekt. Till en del beror det på förvärv, men att vi har kunnat ge bra service till våra kunder under dessa svåra tider har också gett oss nya förtroenden. Genom förvärvet av PreventPCB blir vi nu den ledande leverantören i Italien, säger Peter Kruk NCAB:s orderingång ökade kraftigt under det fjärde kvartalet, med hela 42 procent. En stor del går självklart att härleda till förvärven men även organiskt ökade den 27 procent mätt i US-dollar. – Det är glädjande att se en återhämtning på många av våra marknader. Bland annat ser vi snabb tillväxt inom lösningar för elbilsladdare. En bidragande orsak till vår starka orderingång är att kunder tidigarelagt order för att undvika de aviserade prishöjningarna från våra leverantörer. Dessa prishöjningar beror på höjda råvarupriser och valutaeffekter. Vår bedömning är att det ej kommer att påverka NCABs marginaler, fortsätter vd:n. Peter Kruk menar att det finns goda möjligheter för fortsatt tillväxt för bolaget. Den organiska tillväxten, med fler nya kunder och projekt är något man fortsätter att satsa på. Samtidigt ser NCAB också fortsatt stora möjligheter i att delta i konsolideringen av marknaden genom förvärv.

Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-1