Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Incap
Elektronikproduktion |

Incap nästan fördubblade intäkterna under 4Q20

Elektroniktillverkarens intäkter under det fjärde kvartalet 2020 uppgick till 31,5 miljoner euro, en 94 procentig ökning från 16,3 miljoner euro för samma period 2019.

Även om vi räknar bort intäkterna från AWS Electronics som Incap förvärvade under januari 2020 så ökade bolagets intäkter 45 procent organiskt. Justerat rörelseresultat (EBIT) för kvartalet uppgick till 5,6 miljoner euro, jämfört med 2,7 miljoner euro under det fjärde kvartalet året dessförinnan. Periodens resultat uppgick till 4,2 miljoner euro, en markant ökning från 0,2 miljoner euro under jämförelseperioden. – För oss alla, som företag och privatpersoner, var 2020 ett utmanande år som kännetecknades av corona-pandemin. För Incap orsakade driftsmiljön stora osäkerheter under en tidsperiod. Våra åtgärder under året fokuserade på att hålla vår personal säker och att våra leveranser till kunderna skulle fungera smidigt. De pandemirelaterade nedstängningarna och därmed nedstängda fabriker var en utmaning som kunde ha hämmat våra planer, men på det stora hela är jag glad att kunna dra slutsatsen att vi kunde navigera genom krisen och hålla kurs med vår tillväxtstrategi, säger vd Otto Pukk i bokslutskommunikén. Sett till helåret ökade Incaps intäkter med 50 procent till 106,5 miljoner euro. Justerat rörelseresultat (EBIT) för 2020 uppgick till 14,6 miljoner euro, en ökning från 10,8 miljoner euro under 2019. Resultatet för 2020 landade till slut på 9,2 miljoner euro, en ökning om 47 procent från 6,3 miljoner euro under 2019. När kontraktstillverkaren nu kliver in i 2021 gör man det med högt självförtroende och räknar med att både intäkterna och rörelseresultatet kommer att landa på en högre nivå än 2020. Otto Pukk fortsätter och säger att man kliver in i 2021 med en stark orderbok som väl stöder de tilltänkta tillväxtmålen. Samtidigt säger vd:n att man fortsätter att titta på förvärvsmöjligheter som erbjuder potential för en geografisk expansion.

Visa fler nyheter
2024-03-01 09:18 V22.3.47-2