Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© NCAB
Mönsterkort |

Norden är otroligt viktig för NCAB

Inte nog med att det är hemmamarknaden, segmentet ”Nordic” är också det näst största sett till ren försäljning men också det tveklöst största sett till EBITA.

Vi bryter ner det lite. Segmentet ”Nordic”, som definieras av NCAB som Sverige, Norge, Danmark, Finland och Estland, är den region som tveklöst presterat bäst inom NCAB. Marginalen i denna regionen är generellt sett högre än vissa andra, mycket på grund av att regionen efterfrågar högteknologiska produkter och generellt lägre volymer per order. Förvärvet av Multiprint, som slutfördes i början av 2019, stärkte även NCAB:s position på den danska marknaden. NCAB skriver i sin bokslutskommuniké att den nordiska marknaden återhämtade sig bra under det fjärde kvartalet och visade på en hög aktivitet och växande optimism bland de flesta av kunderna. Den starkaste tillväxten noterades i Norge där orderingången steg kraftigt, delvis kopplat till elbilsladdare. Orderingången under det fjärde kvartalet ökade med 21 procent till 167 miljoner kronor, jämfört med 138 miljoner kronor för årets sista kvartal 2019. För helåret 2020 ökade orderingången med 5 procent till 537 miljoner kronor medan nettoförsäljningen minskade med 4 procent till 493,9 miljoner kronor för segmentet. Nettoförsäljningen påverkades negativt av pandemin, särskilt under tredje och fjärde kvartalet. Orderingången ökade i Norge och Danmark, medan Danmark är det enda landet som också visar högre nettoförsäljningen. Dock så ledde en snabb anpassning till den nuvarande situationen till lägre kostnader och EBITA var, trots lägre nettoförsäljningen, i nivå med föregående år, 77,0 miljoner kronor, jämfört med 77,9 miljoner kronor. Men låt oss sätta detta i perspektiv. Nettoförsäljningen, uppdelad i NCAB:s olika segment – det vill säga Nordic, Europe, North America och East ser ut enligt följande. Europe leder ligan och står för 41 procent av nettoförsäljningen, på en andraplats följer Nordic som står för 23 procent av kakan. Tredjeplatsen kammas hem av North America med 20 procent och East fyller på med resterande 16 procent. Men så kastar vi ett öga på hur EBITA ser ut för de olika segmenten, och där står det klart och tydligt; Nordic leder ligan med 37 procent, Europe tar andraplatsen med 27 procent, East 21 procent och North America 16 procent.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-09-14 18:08 V21.0.48-2
Annons
Annons