Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fingerprint Komponenter |

FIngerprint siktar hårt på att bredda leverantörsbasen

Fingerprint beskriver efterfrågan på bolagets produkter som god, samtidigt ser man fortsatta utmaningar kopplade till den rådande halvledarbristen i världen.

För det första kvartalet 2021 förväntar sig Fingerprints att koncernens intäkter kommer att ligga i intervallet 310-350 miljoner kronor, baserat på valutakursen SEK/USD 8,20. Koncernens försäljning och direkta inköp sker företrädesvis i dollar. Som jämförelse är det värt att nämna att Fingerprints intäkter under det första kvartalet 2020 uppgick til 310 miljoner kronor. Halvledarbristen bjuder på utmaningar Fingerprint skriver i en uppdatering att arbetet med att bredda leverantörsbasen fortsätter och har en hög prioritet, dels för att minska riskerna i vår försörjningskedja och dels för att positionera företaget för tillväxt. "Vi har därför intensifierat våra ansträngningar för att säkra ytterligare leverantörer av viktiga komponenter, såväl inom som utanför Fastlandskina. Vi gör framsteg och detta arbete är fortsatt högt prioriterat under 2021," skriver bolaget.
Annons
Annons
2023-01-25 00:30 V20.12.1-1