Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Freyr Elektronikproduktion |

Bidrag i 100-miljonersklassen till Freyr

Den norska batteritillverkaren har mottagit ett statligt bidrag om 142 miljoner norska kronor från det norska klimat- och miljödepartementet via ENVOA.

ENOVA, som ägs av klimat- och miljödepartementet, syftar till att bidra till att minska utsläpp av växthusgaser och främja teknikutveckling och innovation som bidrar till just detta. ENOVA går nu in som medfinansiär i utvecklingen och byggandet av en pilotanläggning i Mo i Rana – Freyrs första produktionsanläggning för batterier. Upphandlingsprocesserna för anläggningen är nu klara och alltsammans förväntas starta upp under det andra kvartalet 2021 – ett viktigt delmål för att nå det ursprungliga målet om att skala upp till en produktionskapacitet om 43 GWh till 2025. I slutet av januari stod det klart att Freyr kommer att bli ett börsnoterat bolag genom en fusion med Alussa Energy Acquisition Corp. och samtidigt kommer man att ta in cirka 7,3 miljarder norska kronor i kapital för att förverkliga planerna för storskalig produktion av norska battericeller. Det sammanslagna företaget kommer att gå under namner "FREYR Battery" är avtalet väl är avslutat, vilket förväntas ske under andra kvartalet i år.
Annons
Annons
2023-01-25 00:30 V20.12.1-1