Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© AAC Clyde Space Elektronikproduktion |

Satellittillverkare vill underlätta tillväxt - byter ledningsstruktur

Den Uppsalabaserade satellittillverkaren meddelar att man förändrar sin ledningsstruktur i syfte att öka sin anpassningsförmåga och underlätta fortsatt tillväxt.

Bolaget satsar på en decentraliserad ledningsstruktur med försäljning och strategi i koncernledningen och lokal styrning av verksamheten i varje land. Koncernledningen kommer att bestå av vd Luis Gomes, CFO Mats Thideman, Group VP Business Development Peter Anderson och CTO Andrew Strain. Luis Gomes och Mats Thideman utgör även Strategic Steering Group. I slutet av februari beslutade Craig Clark, CSO, att att lämna AAC Clyde Space och bolaget meddelade att en ersättare inte kommer att utses. I och med den nya ledningsstrukturen blir John Charlick Director of Operations UK, en roll där han kommer att leda verksamheten inom design, tillverkning och testning i Glasgow. Mattias Örth får en likartad roll i Uppsala som Director of Operations Sweden och kommer även att bidra inom affärsutveckling. Båda kommer att rapportera till direkt till Luis Gomes. – Det senaste året har varit en expansiv period för AAC Clyde Space Group, med en organisk tillväxt på nära 50 procent och förvärv av två företag. När vi växer vill vi vara ett lyhört och innovativt företag vilket den nya ledningsstrukturen stöder, säger vd Luis Gomes i pressmeddelandet.
Annons
Annons
2023-01-25 00:30 V20.12.1-1
Annons
Annons