Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© ChromoGenics AB Teknik |

TopRight vill köpa ChromoGenics

Glas- och ljusteknikföretaget TopRight Nordic har lämnat ett frivilligt offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna av den Uppsala-baserade tillverkaren av smarta fönster.

I ett pressmeddelande går det att läsa att TopRight ser möjligheter att sammanväva kunskap, teknik och resurser med ChromoGenics, i syfte att bli en helhetsleverantör av innovativa produkter och tjänster. Vidare ser man också en potential till korsförsäljning över bolagens respektive kundled samt möjligheter att tillsammans anta större och mer utmanande projekt. TopRight hymlar inte med att att ett av de främsta motiven till att förvärva ChromoGenics är att få tillgång till den spetskompetens bolagets personal besitter. Just därför är det av högsta prioritet för TopRight att ChromoGenics talanger välkomnas in i den planerade nya organisationen. Det finns tydliga synergieffekter inom respektive bolags produktportföljer. ChromoGenics besitter en produktportfölj bestående av smart och effektiv glasteknik. Sedan kommersialiseringen 2016 har ChromoGenics ett antal ägare av kommersiella fastigheter som kunder. TopRight har kompletterande teknik och kunskap inom produktområdena, inte minst hos det helägda glasföretaget Ferm & Persson. TopRight säger sig ha identifierat ett antal områden där ett samgående skulle kunna bidra till en smalare samlad kostnadskostym. Genom att dela kompetens, resurser och IP kan bolagen effektivisera FoU-investeringar och realisera avkastning, går det att läsa i pressmeddelandet. Ambitionen är att ChromoGenics blir en del av TopRight Nordics supplychain för att tillverka SMART Glas både i folie och laminerad form och att det tillsammans bildas en gemensam produktionsanläggning för både TopRight (SMART Glas) och ChromoGenics. Erbjudandet till aktieägarna innebär att varje aktieägare i ChromoGenics erbjuds en aktie i TopRight för varje 0,74. aktier i ChromoGenics. TopRight erbjuder också innehavare av teckningsoptioner av serie TO3 en aktie i TopRight för varje 1,94 teckningsoptioner av serie TO3 i ChromoGenics. Erbjudandet värder varje aktie i ChromoGenics till 12 kronor och varje teckningsoption av serie TO3 till cirka 4,58 kronor. Dock så kommer erbjudandet endast fullföljas om TopRight blir ägare till aktier motsvarande mer än 60 procent av det totala antalet aktier i ChromoGenic.
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-1
Annons
Annons