Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Rise Elektronikproduktion |

Så ska Sverige bli världsledande inom elektromobilitet

En investering om 1,3 miljarder kronor, som syftat till att göra Sverige världsledande inom elektromobilitet, kommer att resultera i testbädden Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL.

Nu påbörjar Chalmers och RISE bygget av Sveriges testbädd för elektromobilitet: Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL. Elektrifieringen av transportsektorn ska accelereras vid SEELs tre anläggningar i Göteborg, Nykvarn och Borås. Testbädden beskrivs som en nyckelresurs för att ta Sverige till "pole-position" inom elektromobilitet, detta genom ett tätt samarbete mellan ägarduon Chalmers och RISE, staten och industriparterna Cevt, Scania, Volvo Cars och Volvokoncernen. Testbädden kommer även vara öppen för samarbeten med aktörer även hela Europa. Sammantaget möjliggör regeringens anslag, industriparternas åtaganden och RISE och Chalmers ägaransvar en investering om 1,3 miljard kronor i testbädden. – Sverige har en lång tradition av fordonstillverkning och samtidigt är vi ett av världens mest innovativa länder. Genom SEEL tar vi vara på dessa styrkor för att elektrifiera transportsektorn, minska utsläppen och samtidigt stärka Sveriges konkurrenskraft och skapa jobb i Sverige. Detta blir ett viktigt redskap för svensk fordonsindustri att leda den globala utvecklingen mot ökad hållbarhet, säger näringsminister Ibrahim Baylan i ett pressmeddelande. I testbäddens tre anläggningar kommer industri, institut och akademi att prova de flesta typer av teknik och säkerhetsaspekter som elektrifierade transporter kräver – även nya koncept i tidiga utvecklingsskeden. Testobjekten utgörs av en mängd olika slags komponenter för elektriska drivlinor och energilagring avsedd för fordon, fartyg och andra farkoster, samt system för att hantera framdrivning och energistyrning. Fysiskt handlar det om exempelvis växellådor, axelsystem, nav, elmotorer, kraftelektronik, batterier och bränsleceller. Även den marina sektorn och flyget sägs kunna dra stor nytta av testbädden för provning och som mötesplats och plattform för bred kunskapsutveckling inom elektromobilitet. – SEEL kommer stärka svensk fordonsindustris konkurrenskraft och bidra till att Sverige fortsätter att ligga i framkant när det gäller innovation inom transportsektorn. SEEL har mycket goda förutsättningar att bli en världsledande testbädd för elektromobilitet och kommer att ta en viktig roll för fordonsindustrins omställningsarbete, säger Pia Sandvik, vd RISE. Den största av SEELs tre anläggningar byggs i Säve, Göteborg, med en planerad yta på 13'000 kvadratmeter. Anläggningen sägs kunna möta behov hos utvecklare av tunga och lätta fordon, lastbilar och bussar, anläggningsmaskiner, flyg och fartyg. Man kommer att kunna utföra tester på alla typer av batterisystem, inklusive komponenter från underleverantörer. På Säve erbjuds ett brett utbud av testning inom elektromobilitet. Säkerhetstester kommer vara i fokus vid anläggningen i Borås, bland annat kopplat till laddning, kortslutning, vibrationer, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker. I Nykvarn kommer arbetet att inriktas mot forskning och provning inom batteriteknik, och dynamisk provning av komponenter för tyngre fordon och farkoster. Swedish Electric Transport Laboratory kommer att vara i drift andra kvartalet 2023. För närvarande pågår upphandling av entreprenader och utrustning.
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-1
Annons
Annons