Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© rangizzz dreamstime.com Elektronikproduktion |

Evertiq tar tempen på industrin – Alltronic

"Lyckligtvis har vi varit helt förskonade från att få in smittan i företaget, vilket vi är evigt tacksamma för," säger Alltronics vd Peter Ericsson. I Evertiqs nya artikelserie går vd:n för det Alingsåsbaserade företaget igenom fjolårets bestyr och övergången till 2021.

2021 inleddes med ett ägarskifte hos kontraktstillverkaren och med det klev Peter Ericsson in som ny vd och delägare hos Alltronic. Planerna för framtiden beskrivs som än mer offensiva men innan vi kommer dit ska vi se hur fjolåret behandlade tillverkaren. 2020 är nu bakom oss, Hur var året för bolaget? – När vi gör en tillbakablick på året som gått inleddes 2020 med en stark optimism med flera nya spännande projekt. Ganska snart blev vi varse om att en pandemi startat i Kina och i takt med pandemins utveckling märkte vi en allt större avvaktan när det gäller nya projekt som i någon mån dämpade efterfrågan. Andra halvåret blev väldigt positiv för oss såväl i orderingång som att bolaget fick en ny ägarstruktur tillsammans med att vi stärkte kompetensen inom såväl inköp, produktion och ledning, säger Peter Ericsson. Var låg svårigheterna under årets gång? – Den stora utmaningen låg i att hantera pandemin med alla dess konsekvenser som oro i marknaden, följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och inte minst utmaningen att fysiskt inte kunna träffa våra kunder. – Digitala möten i all ära, det fysiska mötet är viktigt och i många fall avgörande för att fördjupa relationerna och skapa nya affärsmöjligheter. Lyckligtvis har vi varit helt förskonade från att få in smittan i företaget, vilket vi är evigt tacksamma för, fortsätter den nya vd:n Nu när vi går in i 2021 hänger pandemin fortfarande över oss men vi har också ett växande problem med tillgången på komponenter, hur har detta påverkat er? – Det är klart att det påverkar oss och våra kunder. Vår inköpsavdelning gör allt vad som krävs för att säkerställa våra behov, och hittills har i dom flesta fall lyckats finna lösningar, såväl för eget behov som hjälpt kunder som vi tidigare inte haft, det har vi lyckats tack vare vårt stora kontaktnät och långa relationer med tillverkarna, även om det i vissa fall tyvärr påverkat prisbilden negativt. Hur jobbar ni proaktivt för att undvika eventuella problem relaterat till detta? – Dels har vi dagliga interna möten, men framförallt har vi en väldigt tät dialog med våra kunder för att tillsammans med våra viktigaste leverantörer titta på olika alternativa lösningar. Utöver det lägger vi ut hela vårt årsbehov av komponenter för att i möjligaste mån säkerställa tillgången för nästkommande 12 månaders produktion. Vad är den allmänna känslan nu när vi går in djupare i 2021? – Vi har en stark optimism och tro på det vi gör och att 2021 blir ett bra år för hela tillverkningsindustrin. Vi har rätt ”verktygslåda” för att konstruera och producera kundanpassad elektronik med en väldigt kompetent och motiverad personal, modern utrustning som tillsammans gör att våra kunder alltid kan känna sig trygga när dom väljer Alltronic som partner. Samtidigt finns naturligtvis en viss oro för hur länge vi ska leva med brister i försörjningskedjan, pågår den även under andra halvåret så ser vi stora utmaningar, avslutar Peter Ericsson.
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-2
Annons
Annons