Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Eurobattery Minerals
Analys |

"Europa måste agera snabbare för att möta efterfrågan"

I en ny rapport om råvaruförsörjning för elfordon från Eurobattery Minerals AB framgår det tydligt att gruvproduktionen och tillgången till råvaror inom EU måste skalas upp - och det snart.

Rapporten “Critical raw materials and e-mobility” ger en översikt över utbud och efterfrågan av kritiska råvaror inom EU, baserat på EU:s mål att öka graden av självförsörjning av råvaror inom ramen för elbilsrevolutionen. Rapporten analyserar också nuvarande och framtida marknadsvolymer för el- och plug-in hybridfordon och elcyklar med fokus på Europa och Kina, och den därmed tillhörande efterfrågan på koppar, nickel och kobolt. – Rapporten visar tydligt behovet av att skala upp gruvproduktionen och tillgången till råvaror inom EU. Vi måste öka takten för att möjliggöra elbilsrevolutionen och i slutändan nå FN: s mål för Agenda 2030. Rapporten tydliggör att Europa måste agera snabbare för att möta efterfrågan på dessa material. En hållbar bilindustri kan inte fortsätta att förlita sig på ohållbar gruvdrift, säger Roberto García Martínez, vd för Eurobattery Minerals i ett pressmeddelande. Den globala kopparproduktionen Enligt International Copper Study Group (ICSG) och US Geological Survey ("USGS") minskade den globala gruvproduktionen av koppar något under 2020 till 20 miljoner ton, från cirka 20,4 - 20,5 miljoner ton 2019. Under 2018 producerade EU 911'703 ton råkoppar, vilket var 4,3 procent av den totala globala produktionen på 21 miljoner ton. De största EU-producenterna var Polen, Spanien, Bulgarien och Sverige. De senaste åren har den globala gruvproduktionen av koppar dominerats av Latinamerika (43 procent), där Chile med 5,8 miljoner ton 2019 och Peru med 2,46 miljoner ton 2019, är de andra största producenterna. Asien stod för 15 procent av den globala produktionen 2019, tätt följt av Nordamerika och Europa. År 2019 var Kina med 1,6 miljoner ton det tredje största producentlandet efter Chile och Peru, följt av USA med 1,3 miljoner ton och DRC med 1,3 miljoner ton. Men vilka slutsatser kan dras från rapporten? När det kommer till koppar låg den globala årliga efterfrågan på cirka 28 miljoner ton 2020. Dock så förväntas denna efterfrågan att öka med cirka 38 pocent fram till 2030 till cirka 38 miljoner ton årligen. År 2019 representerade Europas utvunna produktion 13 procent av den totala världsproduktionen. Demokratiska republiken Kongo dominerar, precis som tidigare, den globala gruvproduktionen av kobolt, medan EU enbart producerar 0,9 procent, eller 1'377 ton, av världens totala årliga produktion enligt World Mining Data 2018. Enligt Europeiska kommissionen kommer efterfrågan på kobolt inom EU att öka med fem gånger till 2030. I rapporten framgår det också att elektrifiering av fordon förväntas representera den enskilt största tillväxtfaktorn för efterfrågan av nickel globalt under de kommande 20 åren. Inom EU förväntas den årliga efterfrågan öka med 5'430'000 ton till år 2040, från nuvarande 17'000 ton under 2020, det enligt en nyligen genomförd studie på uppdrag av Europeiska kommissionen från konsultföretaget Roskill.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-11-28 16:51 V22.0.8-2
Annons
Annons