Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Neonode Komponenter |

Neonode backade under 2020 men blickar framåt

Företaget påverkades, precis som alla andra, av pandemin. Men samtidigt som det ekonomiska läget och nedstängningar av olika marknader skapade utmaningar så presenterades också nya möjligheter för bolaget.

– Mitt första år som vd har präglats av perioder av frustration och samtidigt stor tillfredsställelse. Vi var tvungna att navigera i motvind under 2020, inte bara den allmänna globala ekonomiska nedgången orsakad av pandemin utan också effekterna av fortsatta nedstängningar, vilket medförde nya utmaningar för vårt affärsutvecklingsarbete och bromsade beslutsfattande processer hos de flesta av våra kunder, säger Neonodes vd Urban Forssell i bokslutkommunikén. För helåret 2020 uppgick Neonodes intäkter till 6,0 miljoner dollar, vilket är en minskning med 10 procent från året dessförinnan. Rörelsekostnaderna minskade med 5,1 procent från fjolåret och landade på 11,1 miljoner dollar. Nettoförlusten för 2020 uppgick till 5,6 miljoner dollar, jämfört med 5,3 miljoner dollar under 2019. I bokslutkommunikén berättar vd:n att även om pandemin bjöd på motstånd, så skapades och en – oväntad – möjlighet för bolaget att utnyttja befintliga produkter och kunskap i kontaktlösa touchapplikationer. – Detta är en ny marknad för vilken vi känner att vi är unikt positionerade att kunna erbjuda den perfekta tekniklösningen med våra touchsensormoduler. Med utgångspunkt från detta har vi identifierat och samarbetat med flera nya kunder och partners i Asien, Europa, Nordamerika och andra delar av världen som kommer att hjälpa oss att öka vår produktförsäljning avsevärt under de kommande åren. Urban Forsell fortsätter och säger att nu när 2020 är bakom oss känner bolaget att man är väl positionerade med ett mycket starkt team, en stark teknik- och IP-portfölj och en växande kundlista – något man planerar att dra full nytta av under 2021 och de kommande åren.
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-1
Annons
Annons