Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Sivers Semiconductor Komponenter |

Sivers med tre nya design wins - öppnar för nya vertikaler

Sivers Semiconductor meddelar att bolaget har vunnit nya så kallade design wins med tre nya kunder. Målet är att det svenska bolagets teknologi ska användas i nya produkter inom nya vertikaler och användningsområden samt i produkter hos kunder som redan har millimetervågsprodukter.

Den första av dessa tre design wins kommer från ett icke namngivet europeiskt teknikbolag med en årsomsättning på cirka 8 miljarder kronor. Det europeiska bolaget kommer att basera sin kommande teknologiplattform med tillhörande tjänsteerbjudande på Sivers Wireless 5G-milimetervågsprodukt, TRX BF/02. Sivers säger att samarbetet kan komma att generera framtida volymaffärer över tid, men att det för närvarande inte går att estimera framtida volymer. Den andra av dessa tre design wins är med ett mindre Nordamerikanskt bolag som har för avsikt att använda TRX BF/02 i en radarapplikation för att lokalisera olika objekt. TRX BF/02 har visat sig vara ett “multi-verktyg”, som kan användas inom flertalet användningsområden vid sidan av dess standardområde kommunikation. Samma sak gäller för detta samarbete, det är helt enkelt för tidigt att prata om potentiella volymer. – Denna nya vertikal öppnar upp för en ny möjlig marknad och visar på nya möjligheter med vår produkt som tidigare inte varit kända för allmänheten. Den höga integrationsgraden i kombination med produktens inbyggda flexibilitet, gör det möjligt att även använda den i avancerade radarapplikationer, vilket kan öka den addresserbara marknaden för Sivers Wireless, säger Sivers Semiconductors vd, Anders Storm, i ett pressmeddelande. Det tredje kunden hittar vi till öst och är ett mindre kinesiskt produktbolag. Det kinesiska bolaget har köpt ett antal RF moduler som i ett första skede kommer att integreras i kundens kommande produktgeneration. Initialt kommer de att användas i en utrullning av ett så kallat ”privat” 60 GHz nätverk och efter en lyckad implementering väntas dessa produkter bli en del av en bredare utrullning med nätverksoperatörer. – Vi vinner nu vår tredje design win i Kina vilket känns mycket bra, då Kina representerar en fantastisk framtida potential. Vi är i en tidig fas med denna kund och det är ännu inte möjligt att ge några prognoser kring affärsvolymer. Men vi ser detta som en lovande möjlighet till bra potentiell tillväxt över tiden och vi ser fram emot att jobba nära kunden för att få det att hända, säger Anders Storm
Annons
Annons
2023-01-25 00:30 V20.12.1-1