Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Nokia Elektronikproduktion |

Tusentals jobb hänger löst när Nokia omstrukturerar

Nokia säger att man planerar att återställa bolagets kostnadsbaser och investera i FoU och famtida möjligheter inom bland annat 5G och andra områden som kan gynna bolaget på lång sikt. Något som kommer att leda till att flera tusen jobb försvinner.

Under oktober förra året meddelade det finska bolaget en ny verksamhetsmodell som syftade till att bättre positionera bolaget på förändrade marknader och bättre anpassa Nokia till kundernas behov. Nokia menar att den nya modellen lägger mer fokus på ansvarsskyldighet, öppenhet, enkelhet och kostnadseffektivitet. – Nokia har nu fyra, fullt ansvariga affärsgrupper. Var och en av dem har identifierat en tydlig väg mot hållbar, lönsam tillväxt och de återställer sina kostnadsbaser för att investera i sin framtid, säger Pekka Lundmark, vd och koncernchef, i ett pressmeddelande. Vd:n fortsätter och säger att man med denna uppdelning kommer att förbättra produktkvaliteten och kostnadskonkurrenskraften samtidigt som man kommer att investera i rätt kompetens och kapacitet. Med dessa planer räknar Nokia med att sänka bolagets kostnadsbas med cirka 600 miljoner euro vid slutet av 2023. Besparingarna kommer att ske gradvis och kommer att kompensera för ökade investeringar i FoU, framtida kapacitet och kostnader relaterade till löneinflation, menar bolaget. Samtidigt räknar man med omstruktureringskostnader om cirka 600 – 700 miljoner euro, och att cirka 50 procent av denna kostnad förväntas under året. Dessa planer förväntas resultera i en organisation med cirka 80’000 – 85’000 anställda, till skillnad från de cirka 90'000 anställda som Nokia har idag. Personalminskningen kommer att ske under en 18-24-månadersperiod. Samtidigt säger bolaget att det exakta antalet berörda personer beror dock på marknadsutvecklingen under de kommande två åren.
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-1
Annons
Annons