Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Axis Communications
Elektronikproduktion |

Axis: ”För att vi ska kunna växa måste vi anställa”

Matematiken är egentligen ganska enkel. För att kunna hålla de mål som finns måste också verktygen finnas på plats – vilket innebär att Axis nu växer muskelmässigt.

Just nu söker Axis Communications 85 nya personer till koncernen, 34 av dessa söker man till den svenska verksamheten. Evertiq hörde av sig till Björn Hallerborn, PR & Corporate Communications Manager på bolaget, för att stämma av vad det är som pågår hos bolaget just nu. – Vi är ju ett tillväxtbolag som har sett tillväxt över flera år och måste därför också fortsätta att rekrytera för behålla den, säger Björn Hallerborn till Evertiq. Björn Hallerborn berättar att tillväxt alltid ligger på agendan, och så gjorde det även förra året. Även om rekryteringstakten under pandemiåret kanske var något lägre än vad man hade velat så tillkom ungefär 150 nya anställda under året. Mellan tummen och pekfingret landade ungefär hälften av dessa i verksamheten i Lund, och resterande utanför Lund och globalt. Försäljningen under 2020 uppgick till 11,6 miljarder kronor, vilket innebär en nolltillväxt jämfört med 2019. Dock hade bolaget en relativt god lönsamhet och har bra förutsättningar att återgå till tillväxt under 2021. Björn Hallerborn berättar att tillväxten man upplever nu är allmän men att det finns vissa områden som just nu sticker ut. – Vi säljer ju framförallt nätverkskameror men det är inte där vi växer som mest, utan det är nya områden som exempelvis nätverkshögtalare. Vi ser också tillväxt i nya områden inom kamerasegmentet, exempelvis värmekameror och explosionssäkra kameror. Men vad handlar årets rekrytering om egentligen? Enligt Björn Hallerborn finns det ingen specifik anledning, förutom den väldigt enkla ”Om vi ska kunna växa så som vi planerar att göra behöver vi också växa i antalet anställda.” Just nu sitter över 2200 av koncernens drygt 3800 anställda vid huvudkontoret i Lund, till detta får man även lägga ett par hundra konsulter som också utgår från huvudkontoret. Det mesta av Axis utveckling sker just i Lund och om man tittar på tjänsterna man nu försöker fylla så blir det tydligt att man avser att biffa till det än mer. Bolaget söker nya muskler inom allt från DevOps, mönsterkortsdesigner, mjukvaru- och hårdvaruingenjörer och QA-ingenjörer. Vi kommer in på svårigheterna under fjolåret i och med pandemin och Björn Hallerborn berättar att man absolut blev påverkad, precis som alla andra, men att man under året såg en lättning. – Vad vi såg var att den påverkade som mest negativt under mitten av 2020. Det första kvartalet gick förbi relativt opåverkat, men under det andra och tredje kvartalet blev effekten av pandemin tydligare. Sen under det sista kvartalet såg vi tecken på återhämtning. Nu när vi går djupare in i 2021 ser vi att det börjar återgå till det mer normala. Samtidigt bjuder ju 2021 på nya problem jämfört med 2020, jag tänker närmast på svårigheterna kring tillgången på komponenter. Hur har detta påverkat Axis? – Vi har lyckats ganska bra med att sprida riskerna och ha processer på plats för att exempelvis kunna designa om vissa produkter för att inte vara för beroende av vissa komponenter. Samtidigt har vi också investerat i att bygga upp lager av kritiska komponenter. Hittills har vi klarat det bra måste jag säga, säger Björn Hallerborn.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-12-06 20:46 V22.0.14-1