Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Mekoprint Elektronikproduktion |

Tillväxt hos Mekoprint Cables - siktar på att nå 100 miljoner

2021 är ett jubileumsår för divisionen Mekoprints Cable, och under året är siktet inställt på att uppnå en omsättning på 100 miljoner danska kronor.

Om man lyckats kommer Mekoprint Cables att ha utvecklats from 0 till 100 på bara 10 år, och det har skett via en kombination av förvärv och organisk tillväxt. – I mars är det 10 år sedan Mekoprint Cables såg dagens ljus. Sedan dess har vi genomgått en snabb utveckling i ett allt tätare samarbete med krävande företag inom medicinteknik-, industriautomatiserings- och energisektorerna. De första fyra månaderna av vårt innevarande budgetår har just gått, och vi kan dra slutsatsen att siffrorna ser mycket bra ut. Förhoppningen är därför att vi omsätter 100 miljoner danska kronor i år, där vi också kan fira vårt första jämna jubileumsår, berättar Lars Laungaard Rasmussen, divisionschef på Mekoprint Cables i ett pressmeddelande. Mekoprint Cables startade 2011 då Mekoprint köpte upp den tidigare underleverantören S-Pro A/S. Sedan dess har den övergripande strategin varit tillväxtbaserad, vilket 2015 resulterade i förvärvet av Molex Knutsen A/S i Danmark och tillhörande produktion i Polen. – Divisionens positiva utveckling beror delvis på att vi täcker alla behov inom kopparbaserade ledningsnät från enkelledare i höga volymer till krävande koaxiallösningar, komplexa kabelträd och installation av helhetslösningar, vilket innebär att vi kan tillgodose de flesta av kundernas behov. Genom att utveckla långsiktiga kundsamarbeten har verksamheten fördubblats volymmässigt sett genom organisk tillväxt sedan 2015, fortsätter Lars. Framtidsplanerna för divisionen, som idag har över 250 anställda i Danmark, Sverige, Polen och Ukraina, är att fortsätta fokusera på tillväxten, både organiskt och i form av förvärv – både nationella och internationella förvärv.
Annons
Annons
2023-02-01 23:01 V20.12.5-2
Annons
Annons