Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© saab Elektronikproduktion |

Saab anpassar organisationen

Saab meddelar att bolaget kommer att anpassa organisationen för att styrning och ledning bättre ska stötta de tillväxtambitioner som bolaget satt.

Saab menar att en tydligare koppling kommer att skapas mellan affärsområde, kärnområden och tjänster. Detta ska i sin tur leda till att kundinteraktion förenklas, interna gränssnitt tas bort och att fokus på operationell effektivitet ökar. – Saab har en stark position på marknaden och erbjuder högteknologiska lösningar i industrins framkant. Utifrån denna position anpassas nu organisationen för att kunna ta nästa steg i företagets tillväxtresa och internationalisering samt för att ha fortsatt kraft att investera i morgondagens teknologier och tjänster, säger Saabs vd och koncernchef Micael Johansson i ett pressmeddelande. En ny struktur kommer därför att skapas med fyra affärsområden som alla får en tydlig koppling till de definierade kärnområdena. De fyra affärsområdena blir därmed; Aeronautics (kärnområde flyg), Dynamics (kärnområde avancerade vapensystem), Kockums (kärnområde undervatten) och Surveillance (kärnområdena sensorer och ledningssystem). De tidigare affärsområdena Industrial Products & Services (IPS) samt Support & Services (S&S) integreras därmed med de fyra ovanstående affärsområdena. Ellen Molin, affärsområdeschef S&S, har utsetts till biträdande chef för Aeronautics. Jessica Öberg, affärsområdeschef för IPS, har utsetts till vd för Combitech. Ellen Molin och Jessica Öberg kommer därmed att lämna koncernledningen från den 1 juli 2021. Vice vd Anders Carp som tillika är affärsområdeschef för Surveillance, blir vice vd på heltid och lämnar sin roll som affärsområdeschef. Rekrytering av chef för affärsområde Surveillance har inletts. Combitech är ett oberoende teknikkonsultbolag men har hittills varit en del av Saabs affärsområde IPS. I den nya organisationen ökar Combitechs oberoende ytterligare och kommer inte ingå i affärsområdesstrukturen.
Annons
Annons
2023-01-25 00:30 V20.12.1-1
Annons
Annons