Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Smoltek Komponenter |

Ingen förlängning för Smoltek - men dialogen fortsätter

Smoltek Nanotech meddelar att utvärderingslicensavtalet som ingicks i mars 2020 med en stor kondensatortillverkare inte kommer att förnyas och att det underliggande utvärderingsprojektet nu är avslutat. Bollen är dock inte helt släppt då dialog om fortsatt samverkan fortgår

Kondensatortillverkaren fortsätter i egen regi att utveckla en alternativ process för del av produktionskedjan utanför Smolteks teknologi-plattform, men som har potential att ytterligare höja attraktionskraften i CNF-MIM-tekniken, meddelar det svenska bolaget i ett pressmeddelande. Licensavtalet som tecknades i mars förra året för utvärdering av Smolteks CNF-MIM-teknologi löpte ut den 31 december 2020, efter att ha förlängts två gånger under projektperioden. Kondensatortillverkaren har, som en del i sin utvärdering, arbetat med en alternativ process för del av tillverkningskedjan utanför Smolteks teknologiplattform, en process som har visat sig behöva ytterligare utvecklingsarbete. Tillverkaren fortsätter nu med utvecklingen av denna process och Smoltek ser goda möjligheter till att ta upp samarbetet igen när deras arbete har kommit längre. Smoltek säger att man kommer att hålla en tät dialog kring andra möjligheter att kommersialisera bolagets CNF-MIM-teknologi. – Då utvecklingen av vårt CNF-MIM-koncept fortsätter i hög takt är det oerhört värdefullt för oss att ha nära relationer med flera ledande kondensatortillverkare. I det här fallet handlar det om en riktigt stor aktör med betydande utvecklingsresurser, och det gör att vi ser positivt på våra möjligheter att återkomma som formell partner inom ramen för detta eller något annat av deras pågående utvecklingsprojekt, säger Ola Tiverman, vd för dotterbolaget Smoltek Semi AB, i pressmeddelandet.
Annons
Annons
2023-01-25 00:30 V20.12.1-2