Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Aspocomp
Mönsterkort |

Aspocomp: ’Nedgången fortsatte in i årets sista kvartal’

Pandemin, och restriktionerna som följde, har haft en stor påverkan på leverantörskedjorna inom elektronikindustrin – och även när det kommer till kundorder.

– Nedgången i nettoförsäljningen fortsatte under årets sista kvartal då efterfrågan var lägre än väntat, särskilt inom telekom- och fordonssegmenten. Netto försäljningen för 2020 uppgick till 25,6 miljoner euro, en minskning jämfört med föregående år med totalt 18 procent. En balans uppnåddes i helårsförsäljningen mellan olika kundsegment, säger vd Mikko Montonen i bokslutkommunikén. Som sagt uppgick helårsförsäljningen till 25,6 miljoner euro under 2020, jämfört med 31,2 miljoner euro under året dessförinnan. EBITA uppgick till 1,5 miljoner euro, en nedgång från 4,7 miljoner euro under 2019. Rörelseresultatet för helåret 2020 landade på -0.1 miljoner euro, i kontrast mot 3,4 miljoner euro under 2019. För helåret 2020 registrerade bolaget en förlust på 98'000 euro, jämför med en vist på 3,9 miljoner euro under 2019. Aspocomp menar att pandemin och den försvagade ekonomin gör att det fortfarande är svårt att bedöma kortsiktiga kundbehov. Men trots omständigheterna har bolaget fortsatt att investera i kapacitet och ökat investeringarna inom produktutveckling och mer utmanande teknik. – På grund av COVID-19-pandemin och den därmed minskade generella efterfrågan, liksom av ekonomiska skäl, har vissa kunder tvingats skjuta upp eller till och med avbryta sina beställningar. Asiatiska massleverantörer av mönsterkort har haft överkapacitet på grund av den svagare marknadssituationen, vilket gjorde det möjligt för dem att i undantagsfall svara på förändrade kundbehov. Inom fordonssegmentet har efterfrågan fortsatt att minska då kunderna har minskat sina lagernivåer i linje med den försvagade efterfrågan, förklarar vd:n. Den finska mönsterkortstillverkaren menar att på grund av den stora osäkerheten kring kundernas efterfrågan kliver bolaget in i 2021 med en betydligt högre risk än normalt. Detta till trots uppskattar Aspocomp att bolagets nettoförsäljning för 2021 kommer att öka och att rörelseresultat för året kommer att förbättras från 2020.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2023-12-06 20:46 V22.0.14-2