Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Business Region Göteborg
Teknik |

Volvo: 'Vi går dit där kunskapen och kompetensen finns'

Med över en tredjedel av landets privata investeringar i forskning och utveckling är Göteborgsregionen och Västra Götaland något av landets innovationsmotor. Men hur arbetar ett stort företag som exempelvis Volvo Cars med innovation?

I ett samtal med Mats Moberg, ansvarig för Volvo Cars Research & Development-avdelning, pratar Business Region Göteborg om kompetens, omställningen inom industrin och framgången inom FoU. Mats Moberg har varit på Volvo Cars i olika roller sedan 1988. Som ansvarig för Volvo Cars Research & Development-avdelning basar han över 6’175 medarbetare i Göteborg i en tid när fordonsbranschen står inför enorma förändringar med uppkopplade fordon, självkörande fordon och elektrifiering. Enligt Mats Moberg är en av de viktigaste parametrarna för en framgångsrik FoU-verksamhet personalen, eller närmare bestämt kunskapen hos den. Han säger till Business Region Göteborg att ”Vi går dit där kunskapen och kompetensen finns. I Göteborg finns väldigt bra fordonskunskap, det är därför vi är kvar och satsar helhjärtat här.” Dock så behöver företaget komplettera med andra områden, och han nämner som exempel Volvos försök att få bra röstigenkänning och bra navigationshjälpmedel – men den kunskapen finns i Kalifornien. – Därför har vi ett kontor där som står i direktkontakt med Google. Vi finns i Lund också för där finns väldigt bra mjukvaruutveckling. Men som verkligheten ser ut just nu, är ingenjörer är en en bristvara, vilket påverkar hela industrin och så även Volvo. – Jag vet inte om det finns någon annan stad i världen med så mycket fordonsutveckling kring bilar, lastvagnar och bussar. Sedan 2015 har vi ökat med 3’000 ingenjörer bara på Volvo Cars. Under samma tid har ju CEVT byggts upp med ytterligare 2’000, vår ägare Geely etablerar sig också här och även Volvo Group har expanderat. Och ju mer vi går in i mjukvaruutveckling, desto mer konkurrerar vi även med Ericsson. Men det är ett intressant problem, säger Mats Moberg i intervjun. Intervjun flyter över på hur Sverige står sig kontra andra länder när det kommer till forskningspolitiken. När nämner Mats att Kina tillexempel satsar ”oerhört mycket mer” än Sverige. Dock så har det blivit en skillnad de senaste fem åren. Något Mats siar kan ha med att göra att rent BNP-mässigt bidrar Volvo Cars mer till landets totala BNP i dag, vilket då också gör det hela mer intressant. Med den mångåriga bakgrund och kunskapsbank som finns inom Volvo ser Mars en klar fördel när det kommer till den enorma förändringen av fordonsindustrin som elektrifieringen ändå är. Samtidigt finns det också nackdelar med att vara ”gammal i gemet”. Men som han nämner är Industrialiseringsfasen något bolaget kan och det väldigt bra,man vet helt enkelt hur man skalar upp till höga volymer. – Men i framtagningen sitter vi ibland kvar i gamla tankar, det kan internpolitiskt vara väldigt svårt att ställa om i en organisation. Samtidigt är vi tillräckligt stora för att ha alla kompetenser men tillräckligt små för att kunna förändra oss. Vi är inte Volkswagen med ett stort antal motorfabriker, vi har bara två, så det blir inte så stor magnitud på omställningen. Med det sagt måste vi hitta smartare sätt att göra vår transformation mot en helt elektrifierad framtid. Enligt Mats Moberg är den största bromsen just nu, som inte tillåter att omställningen går fortare framåt tillgången på batterier. – Just nu är det tillgången på batterier, alltså de här jättefabrikerna som måste sättas upp – om vi fortfarande ska upp i samma volymer vill säga för att folk vill äga sina bilar, om vi är kvar i den affärsmodellen.

Annons
Annons
Visa fler nyheter
2024-06-13 13:49 V22.4.55-1