Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Simpro
Elektronikproduktion |

StalkIT:s finansiella problem tynger Inission

StalkIT AS, en av Inissions kunder i den norska fabriken i Lökken Verk, har sedan en tid haft finansiella utmaningar. Inission konverterade obetalda leveranser till ett aktieägande i StalkIT, något som nu resulterat i nedskrivningar till ett värde 4,3 miljoner norska kronor.

I samband med konvertering till aktier lades en tydlig plan för återbetalning upp. Säkerhet fanns i form av en avtalad konverteringsgaranti. I ett pressmeddelande framgår det att uppgörelsen innebar att Inission fick ett aktieägande på mer än 10 procent i StalkIT, vilket i sin tur innebar vissa särskilda lagliga rättigheter. Dessa rättigheter har dock inte gett det tilltänkta skydd då StalkIT:s verksamhet nu sålts vidare i en inkråmsaffär. Som en följd av detta meddelar Inission att bolaget beslutat att skriva ner aktiernas bokförda värde med cirka 4,3 miljoner kronor, villkorat av att affären genomförs till fullo. Inkråmsförsäljningen av StalkIT:s verksamhet är inte ännu helt genomförd då den förutsätter en Due Dilligence som ska genomföras av köparen. De ursprungliga obetalda leveranserna byggdes upp under 2019 och konverterades sedan till aktier under mars 2020. Inission har för närvarande innestående kundorder och kundunikt material till ett värde av cirka 1,5 miljoner norska kronor kopplade till StalkIT. Denna order och material är ett åtagande av StalkIT som nu blir föremål för förhandling med köparen. Inission säger att förhandlingens utgång ännu är osäker, även om bolaget har ambitionen att komma överens med köparen gällande både material och hantering av innestående order. Inissions aktieägande i StalkIT uppgår idag till 11,4 procent och kontraktstillverkaren säger att man för närvarande undersöker möjligheterna att vinna tillbaka delar av det nedskrivna värdet. – Tyvärr en mycket tråkig utveckling där vi verkligen ansträngt oss för att hitta en framkomlig väg och gjort mycket för att stötta StalkIT i deras utmaningar. Säger Erik Dragset, vd Simpro i pressmeddelandet.

Visa fler nyheter
2024-02-13 16:53 V22.3.28-2