Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© BMW Group Teknik |

BMW satsar på hållbar litiumutvinning

Den tyska biljätten meddelar att man investerar i hållbar utvinning av litium i produktionen av battericeller för att påskynda expansionen av e-mobilitet. Från och med 2022 kommer BMW att förse battericellstillverkare med litium via företaget Livent – som ska använda sig av en mer hållbar metod för litiumutbrytning.

BMW:s målsättning är att minst hälften av gruppens globala försäljning komma från helelektriska fordon år 2030. Detta mål innebär också ett ökat behov av litium för att kunna säkerställa produktionen av battericeller. Av den anledningen kommer man nu att tillhandahålla detta via det amerikanska företaget Livent, som står bakom en teknik för hållbar litiumutvinning. Upphandlingen uppgår till cirka 285 miljoner euro och från och med 2022, kommer Livent att leverera litium direkt till BMW Groups battericellstillverkare. – Genom att tillhandahålla litium från en av de ledande leverantörerna, säkerställer vi produktionen av vår femte generations battericeller. Samtidigt gör vi oss tekniskt, geografiskt och geopolitiskt mindre beroende av enskilda leverantörer, säger Dr Andreas Wendt, som ansvarar för inköp och leverantörsnätverk hos BMW i ett pressmeddelande. Redan 2019 tecknade BMW Group ett kontrakt för anskaffande av litium från australienska gruvor. Nu breddas leverantörsbasen, där litiumet också kommer att hämtas från Argentina, där råvaran utvinns från saltsjöar. Livent använder en metod som baseras på hållbar vattenanvändning som minimerar påverkan på lokala ekosystem och samhällen. I slutet av 2020 beställde BMW Group och BASF en vetenskaplig analys av vattenanvändningen av olika metoder för litiumbrytning i Sydamerika från University of Alaska Anchorage och University of Massachusetts Amherst. Studien kommer att undersöka effekterna av litiumbrytning på lokala vattenresurser och i det omgivande ekosystemet. Målet är att utvärdera olika tekniker och att ge företag en vetenskaplig grund för att fatta mer välgrundade beslut om hållbar litiumbrytning i Latinamerika.
Annons
Annons
2023-01-25 00:30 V20.12.1-2
Annons
Annons