Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© kentoh dreamstime.com Elektronikproduktion |

Syntronic med nytt samarbete i Kina

Svenska Syntronic har via fin filial i Kina skrivit ett tekniskt samarbetsavtal med en icke namngiven tillverkare av medicintekniska produkter. Medtech-bolagetget specialiserar sig på utvecklingen av effektiv strålterapiutrustning för cancerbehandling.

Modern strålbehandling är en av de mest framgångsrika metoderna för cancerbehandling. Och även om fältet utvecklas ien lovande takt står forskare fortfarande inför många utmaningar, tillexempel datahantering och flaskhalsar relaterad till bildstyrda applikationer. Här väntas AI kunna ha en positiv inverkan och möjlighet att avancera strålbehandlingen ytterligare. Genom att kombinera traditionell strålbehandlingsteknik med digital teknik och AI-lösningar utvecklar Syntronic's partner ny och effektivare utrustning. Syntronic har bidragit med förse medtech-bolagetet med ett uppdaterat och anpassat FPGA-styrkort, det framgår av ett pressmeddelande. Syntronic säger att det uppdaterade styrkortet kan användas för att lösa problem som ofta förekommer i komplexa system som avancerad strålterapiutrustning bygger på.
Annons
Annons
2023-01-25 00:30 V20.12.1-2
Annons
Annons