Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Ferroamp Teknik | 07 april 2021

Ferroamp, Polestar och CTEK utvecklar V2X

Ferroamp inleder ett utvecklingsprojekt tillsammans med bland andra Polestar och CTEK, för utveckling av Vehicle-to-Everything (V2X) baserat på Ferroamps teknikplattform.

Med Vehicle-to-Grid (V2G) och Vehicle-to-Home (V2H), eller mer generellt Vehicle-to-Everything (V2X), är det möjligt för parkerade bilar att bidra med sin batterikapacitet för exempelvis minskning av effekttoppar, reservkraft vid strömavbrott eller stödtjänster för elnätet. – Hittills har laddning av elbilar setts som en utmaning som ytterligare riskerar att öka effektbristen i våra stora städer eller lokalt i våra fastigheter. Smart laddning och smarta styrsystem kan delvis hantera dessa utmaningar, men med de olika applikationer som V2X medger, blir elbilen istället en viktig del av lösningen, säger Björn Jernström, CTO på Ferroamp i ett pressmeddelande. Jernström fortsätter och förklarar att en flotta av elfordon kan minska fastigheters effektbehov, samtidigt kan elbilsägare få en intäkt genom att låta bilens batteri leverera stödtjänster till elnätet, ett annat exempel är att villaägaren skulle kunna få reservkraft från bilen vid strömavbrott. Projektet syftar helt enkelt till att etablera tvåvägskommunikation och skapa säkra energiflöden mellan fordon, fastigheter, lokal energiproduktion och elnätet. Konkret innebär det att Ferroamps DC/DC laddlösning vidareutvecklas till en kompakt dubbelriktad laddare med en flexibilitet som stödjer en mängd olika tillämpningar och framtida affärsmodeller för V2X. En viktig del beskrivs vara integrationen till EnergyHub-systemet, som ger fastighetsägaren en helhetsbild och ett ägarskap av fastighetens totala effektbehov inkluderande all belastning, solceller, stationärt energilager och elbilar med V2X funktion. – Att driva den här utvecklingssatsningen tillsammans med en svensk elbilstillverkare som befinner sig i teknikens absoluta framkant känns extra roligt och relevant. Vi bygger dessutom vidare på det samarbete vi sedan tidigare etablerat med CTEK, avslutar Björn Jernström. Utvecklingsprojektet kommer att löpa under tre år, och andra deltagare är Göteborg Energi och Chalmers för forskning av systempåverkan, utveckling av styralgoritmer och affärsmodeller kopplade till V2X. Projektet har en total budget på 30 miljoner kronor och finansieras av Energimyndigheten och deltagande företag är Ferroamp, Polestar, CTEK, Göteborg Energi och Chalmers.
Annons
Annons
2022-09-29 15:24 V20.8.40-1