Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© melpomenem dreamstime.com Teknik |

447 miljoner för att stärka test- och demonstrationsmiljöer

Tillgången till test- och demonstrationsmiljöer blir allt viktigare i takt med alltmer komplexa samhällsutmaningar. Och för att visa exakt hur viktiga skjuter regeringen nu till 447 miljoner kronor för vidareutveckling och ökad användning av testbäddarna.

Inom ramen för regeringens forsknings- och innovationsproposition har Vinnova fått uppdrag att genomföra ytterligare insatser för att stimulera nyinvesteringar, vidareutveckling och ökad användning av testbäddarna i hela landet. Därför har regeringen förstärkt Vinnovas anslag med totalt 447 miljoner kronor under en fyraårs period. Vinnova ska alltså enligt uppdraget vidareutveckla och investera i testbäddarna och även samtidigt stimulera nyetableringar, både i privat och i offentlig regi, och jobba för stärkta internationella samarbeten. I pressmeddelandet från regeringen går det att läsa att "ökningen ska även användas för att stimulera en bredare användning av och tillgång till testbäddsmiljöer." Dessa test- och demonstrationsmiljöer inkluderar allt från rena forskningslaboratorier eller forskningsinriktade miljöer, till mer verklighetsnära tester i storskaliga testanläggningar eller tester i verklig miljö.
Annons
Annons
2023-05-29 15:20 V20.14.29-2
Annons
Annons