Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© HMS Networks Elektronikproduktion | 09 april 2021

Stark tillväxt för HMS under det första kvartalet 2021

Med en stark orderingång, omsättning och rörelseresultat som överstiger marknadens förväntningar för det första kvartalet 2021, rapporterar nu HMS Networks sitt preliminära resultat.

Marknaden har fortsatt att utvecklas positivt och visat på en mycket stark utveckling under hela det första kvartalet 2021, menar företaget. Orderingången uppgår till cirka 560 miljoner kronor, vilket motsvarar en tillväxt om 40 procent, och försäljningen uppgår till cirka 450 miljoner kronor, motsvarande en tillväxt om 25 procent. Rörelseresultatet för det första kvartalet förväntas uppgå till 110-120 miljoner kronor, en förbättring mot föregående år om ca 70 procent och motsvarande en rörelsemarginal om ca 25 procent. Samtliga siffror som rapporterats är preliminära, HMS Networks kommer att släppa sin slutliga rapport för det första kvartalet 2021 den 23 april. Bolaget skriver att den kraftiga ökningen i orderingång och försäljning drivs av en betydligt starkare slutmarknad, där affärerna nu kommit tillbaka efter cirka 18 månader av lägre investeringsklimat och pandemieffekter. Förutom marknadens generella återhämtning bedömer HMS Networks att tillväxten även drivs av tillfälliga effekter bestående av en generell lageråteruppbyggnad i kombination med mer tillfälligt ökade säkerhetslager hos bolagets kunder. Tillsammans har dessa effekter drivit en tillväxt i snabbare takt än bolagets förväntningar och vad som tidigare kommunicerats till marknaden. Framåtriktat förväntar sig HMS Networks en betydligt starkare marknad än under föregående år, men vill också understryka att första kvartalets orderingång haft inslag av positiva engångseffekter som inte kan förväntas fortsätta under 2021.
Annons
Annons
2022-10-05 12:09 V20.8.44-1